avgifter

Alla avgifter är inklusive moms.
Alla ärenden som inte betalas via Hestur (Payson) faktureras via Fortnox Finans.

 

HÄSTPASS
Hästpass och registrering 1.800 kr
Hästpass och registrering, föl yngre än 6 månader (800 kr i rabatt) 1.000 kr
Hästpass och registrering, betäckning finns ej registrerad, e. hingst som inte löst licens: 8.750 kr
Hästpass och registrering, betäckning finns ej registrerad, e. hingst med licens: 5.000 kr
Hästpass till redan registrerad häst med lösbladspass som innehåller signalementsbeskrivning: 500 kr
Hästpass till redan registrerad häst med registreringsbevis: 1.500 kr
Hästpass, återutfärdande av hästpass (förlorat eller förstört): 1.800 kr
DNA-test för härstamningskontroll, per styck: 600 kr
Montering av tagel som inkommit men som inte är monterat enligt SLUs monteringskit, per styck: 150 kr
Administrationsavgift för passansökningar som inte inkommer via Hestur: 500 kr

DNA härstamningskontroll mot fader är obligatoriskt på alla hästar sedan 2009. Om betäckning finns ej registrerad eller om
ID-kontroll är inte utförd vid sidan av moder är även härstamningskontroll mot moder obligatoriskt.
 


HINGSTLICENS OCH STOAVGIFT
Betäckningslicens: 3.750 kr
BLUP betäckningslicens: 3.750 kr
Gårdshingstlicens: 3.750 kr
Stoavgift betalas i Hestur innan stoet är betäckt och senast 30 september. Stoavgift per sto: 1.000 kr
Bedömda ston och ston som har bedömd avkomma betalar rabatterat pris på 250 kr.

 

ÖVRIGA AVGIFTER OCH REGISTRERINGAR
Ägarbyte, rapporterat via Hestur (handläggningstid 1–5 arbetsdagar): 250 kr
Ägarbyte, fakturabetalning (handläggningstid 6–8 veckor från betalningsdatum): 500 kr
Tilläggsregistrering. Registrering av importerad häst, som har godkänt EU-hästpass med UELN-nummer: 500 kr
Röntgenutlåtande, via Hestur. Obligatoriskt för hingst i god tid innan bedömning. 1.000 kr
Återutskick av handlingar. Handlingar som kommer i retur till kansliet efter utskick. Beroende på vikt: 130–170 kr
Kompletteringsförfrågan. För ofullständigt inskickade handlingar av all slags registrering där Avelskansliet får efterlysa komplettering för att kunna genomföra registrering: 125 kr
Domararvode. Boka domare för unghästbedömning. 6.250 kr
ANMÄLNINGSAVGIFT TILL BEDÖMNING
Exteriör bedömning: 2.250 kr
År 2023 erhåller svenskregistrerade ston och valacker 1.000 kr i rabatt (betalar 1.250 kr)
Valack totalbedömning: 2.250 kr
År 2023 erhåller svenskregistrerade valacker 1.000 kr i rabatt (betalar 1.250 kr)
Sto totalbedömning: 3.000 kr
År 2023 erhåller svenskregistrerade ston 1.750 kr i rabatt (betalar 1.250 kr)
Hingst totalbedömning: 5.000 kr

Endast ridbedömning (hästen är totalbedömd tidigare samma år) kostar samma som totalbedömning.

Pris för anmälan efter att annonserad anmälningstid gått ut är anmälningsavgift + 500 kr.
Vid utebliven visning återbetalas allt utom 1.000 kr för administrativ kostnad endast mot veterinärintyg eller intyg från bedömningsansvarig. Detta mailas inklusive kontouppgifter till avelskansliet senast bedömningens sista dag.


KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR
Kursarvode, 7.420 kr per dag inklusive moms och resa
Föreläsning, Kostnadsfritt för SIFs lokalföreningar