kastration

Om hästen har kastrerats ska det registreras i moderstamboken och i hästpasset inom 30 dagar.

För att få kastreringen registrerad gör du så här:

  1. Veterinären noterar kastreringen på avsedd sida i hästpasset med datum, stämpel, namn och signatur.
  2. Du skickar passet tillsammans med information på A4 papper om att hästen har kastrerats, vilket datum det gjordes samt returadress.

Passet returneras sedan efter registreringen med REK-brev.

Registrering sker i enlighet med artikel 27.i i hästpassförordningen. Hänvisning till artikel 38.1; hästhållaren lämnar in identitetshandlingen (hästpasset) inom 30 dagar från den händelsen som påverkade identitetsuppgifterna. Kön är en av dessa uppgifter.

SIF Avel
Box 314
532 24 Skara

Otillräcklig frankering

Tänk på att frankera din försändelse korrekt enligt portotabell, vi löser inte ut otillräckligt frankerade försändelser.