kastration

Om hästen har kastrerats ska det registreras i moderstamboken inom 30 dagar.

För att få kastreringen registrerad gör du så här:

  1. Veterinären ska läsa av hästens chipnummer och notera chipnumret på sidan för identitetskontroller i hästpasset samt datera, stämpla och skriva under. Är passet utfärdat av SIF avel 1/11-23 eller senare behövs ingen ID-kontroll.
  2. Veterinären noterar kastreringen på avsedd sida i hästpasset med datum, stämpel, namn och signatur.
  3. Du mailar bilder från hästens pass till avelskansli@sifavel.se. Skicka in bild på första sidan, sidan där ID-kontroll framgår samt den sidan där kastrering framgår.