VÄLKOMMEN TILL SIF AVEL

______________________________________________
 

Stamboksföring och registering av islandshästar i Sverige.
Avelsvisningar, information och utbildning inom islandshästavel.

 

senaste Nyheter

 • Avelsbedömningarna år 2021 är tillgängliga för yrkesverksamma inom islandshästsektorn.
 • Bedömningsplatsen är en strikt arbetsplats.
 • Endast yrkesverksamma ryttare och anställda hästskötare får befinna sig på arbetsplatsen.
 • Ingen med sjukdomssymptom får komma till bedömningsplatsen.
 • Ingen publik och inga barn över ett (1) års ålder tillåts på bedömningsplatsen.
 • Personer med kända riskfaktorer bör undvika att komma.
 • Antalet hästskötare/medhjälpare kommer att begränsas utifrån anmälda hästar per ryttare.
 • Alla måste hålla social distans både inomhus och utomhus.
 • Deltagare bör så långt möjligt hålla sig inom ”sitt” stall eller utomhus.
 • Noggrann handhygien är mycket viktig.
 • Namnen på medföljande hästskötare ska meddelas senast två dagar innan första bedömningsdagen.
 • Hästskötare och annan personal skall vara lägst 18 år gamla.
 • Bedömningsansvarig anvisar stallplats.
 • Personer som vistas på bedömningsplatsen utan att vara anmälda som personal eller hästskötare kommer att avvisas och det kan även leda till påföljd. Se nedan angående överträdelse.
 • Transportörer tillåts uppehålla sig på bedömningsplatsen under den begränsade tidsrymd som krävs för att lämna eller hämta hästar.
 • Vid ankomst och hämtning av hästarna kan fler personer hjälpa till än de som anmälts. Dessa medhjälpare får lasta av eller på, men skall lämna bedömningsplatsen omedelbart efter avlastning/lastning.
 • Personer som befinner sig på bedömningsplatsen och anser sig utföra sitt yrke har själva ansvar för att intyga sin yrkesverksamhet vid kontroll. Detta kan göras genom uppvisande av F-skattsedel eller anställningsavtal.
 • Överträdelse kan enligt SIF Avels interna regler ge påföljder som tillrättavisning eller avstängning från stiftelsens evenemang, dvs i detta fall avelsbedömning. Avstängning kan gälla från ett halvt år till högst två år, dvs minst resten av bedömningssäsongen.
2021-04-16
Information inför avelsbedömningar 2021
2021-03-31
Årets avelsbedömningar
2020-12-30
Kansliet stängt 30 december
2020-11-14
SIF Avels höstmöte - livestream
följ SIF Avel på facebook!
Copyright SIF Avel © 2020. Fotografer, där inget annat anges: Emma Jansson och Marjolein van Leusen.

Om Avelsstiftelsen


Svenska Islandshästförbundets stiftelse för avel (SIF Avel) instiftades av Svenska Islandshästförbundet (SIF) och startade sin verksamhet under 2013.
Sedan årskiftet 2013/2014 har stiftelsen uppdrag från Jordbruksverket att sköta stambokföring och register över islandshästar i Sverige.
Stiftelsens främsta ändamålet är att främja aveln av den renrasiga islandshästen. Stiftelsen ansvarar för alla frågor rörande islandshästavel där stambokföring och avelsvärdering är de största delarna. SIF Avel är anslutet till FEIF och samarbetar därigenom med andra medlemsorganisationer samt även med myndigheter och andra organ. SIF Avel ska verka för att stödja uppfödare, erbjuda service, rådgivning och utbildning.
Stiftelsens styrelse väljs av SIFs riksårsmöte. Ledamöter nomineras genom SIFs valberedning.

Vår sponsor: