VÄLKOMMEN TILL SIF AVEL

______________________________________________
 

Stamboksföring och registering av islandshästar i Sverige.
Avelsvisningar, information och utbildning inom islandshästavel.

 

senaste Nyheter

Under 2022 bjöd SIF avel in till dialog och diskussion om hingstar och hingstlicenser efter att Bændasamtök Íslands (den isländska lantbruksorganisationen) och FEIF beslutat att ta bort landskorrigeringen vid uträkning av BLUP.
Som steg ett erbjöds intresserade att delge sina tankar genom att tydligt formulera förslag så tydligt som möjligt och gör även en s k SWOT-analys, dvs besvara frågorna nedan:
 

  • Vilka styrkor har ditt förslag?
  • Vilka svagheter?
  • Vilka möjligheter öppnar förslaget upp för?
  • Vilka hot/svårigheter för det med sig?

I steg två presenterades de olika förslag på SIF  och SIF Avels höstmöte. De inkomna underlagen blev underlaget till höstmötets workshop.
 
Sammantaget framträder tre tydliga delar i underlagen som inkommit:

  1. Att sänka kraven för att kunna lösa hingstlicens i Sverige. Andemeningen är att fler hingstar skall kunna användas i svensk avel.
  2. Att höja kraven för att kunna lösa hingstlicens i Sverige. Andemeningen är att färre hingstar skall användas i avel för att höja kvaliteten och strävan mot avelsmålen.
  3. Att behålla kraven som de är eftersom nuvarande krav för att få lösa hingstlicens anses rimliga.

Summeringen är att nuvarande regler för att lösa hingstlicens anses som rimliga för att gemensamt sträva mot de uppsatta avelsmålen.
Under nästa styrelsemöte för SIF Avel klubbades så beslutet att bibehålla reglerna för hingstlicenser för 2023.
 
Vi i SIF Avels styrelse tackar för allas engagemang i frågan och kommer i dessa frågor i framtiden försätta hålla ett öppet samtalsklimat och gemensamt arbeta fram underlag för beslut.
 
Tillsammans gör vi islandshästen i Sverige ännu bättre!

Läs hela inlägget »
2022-10-27
Uppdaterad BLUP 
2022-09-29
Årets höstmöte
2022-08-31
Öppen bedömning på Romme 1 september
2022-08-28
Avelsbedömning på Romme 31 augusti och 1 september

PLANERADE AKTIVITETER

följ SIF Avel på facebook!
Copyright SIF Avel © 2020. Fotografer, där inget annat anges: Emma Jansson och Marjolein van Leusen.

Om Avelsstiftelsen


Svenska Islandshästförbundets stiftelse för avel (SIF Avel) instiftades av Svenska Islandshästförbundet (SIF) och startade sin verksamhet under 2013.
Sedan årskiftet 2013/2014 har stiftelsen uppdrag från Jordbruksverket att sköta stambokföring och register över islandshästar i Sverige.
Stiftelsens främsta ändamålet är att främja aveln av den renrasiga islandshästen. Stiftelsen ansvarar för alla frågor rörande islandshästavel där stambokföring och avelsvärdering är de största delarna. SIF Avel samarbetar med andra FEIF medlemsorganisationer samt även med myndigheter och andra organ i Sverige. SIF Avel ska verka för att stödja uppfödare, erbjuda service, rådgivning och utbildning.
Stiftelsens styrelse väljs av SIFs riksårsmöte. Ledamöter nomineras genom SIFs valberedning.

Vår sponsor: