VÄLKOMMEN TILL SIF AVEL

______________________________________________
 

Stamboksföring och registering av islandshästar i Sverige.
Avelsvisningar, information och utbildning inom islandshästavel.

 

senaste Nyheter

Välkommen till SIF Avels nya hemsida! Sidans struktur är i stora drag densamma som tidigare för att du som användare fortfarande ska känna igen dig, men vår ambition är att informationen nu ska vara tydligare och mera överskådlig med bland annat en annan layout och bättre markering av länkar.
I nuläget blir dock bilderna beskurna i mobilversionen. Enligt leverantören ska detta rättas till i deras kommande version av programmet med bättre stöd för mobilen.
Vi hoppas att ni kommer att gilla den nya hemsidan!

2020-04-27
Ändring i bedömningskalendern
2020-04-15
Ny BLUP i WORLDFENGUR
2020-04-09
Anmälan till bedömningarna är öppen i Hestur
2020-03-25
Ändrade hingstlicenser från och med 2021
följ SIF Avel på facebook!
Copyright SIF Avel © 2020. Fotografer, där inget annat anges: Emma Jansson och Marjolein van Leusen.

Om Avelsstiftelsen


Svenska Islandshästförbundets stiftelse för avel (SIF Avel) instiftades av Svenska Islandshästförbundet (SIF) och startade sin verksamhet under 2013.
Sedan årskiftet 2013/2014 har stiftelsen uppdrag från Jordbruksverket att sköta stambokföring och register över islandshästar i Sverige.
Stiftelsens främsta ändamålet är att främja aveln av den renrasiga islandshästen. Stiftelsen ansvarar för alla frågor rörande islandshästavel där stambokföring och avelsvärdering är de största delarna. SIF Avel är anslutet till FEIF och samarbetar därigenom med andra medlemsorganisationer samt även med myndigheter och andra organ. SIF Avel ska verka för att stödja uppfödare, erbjuda service, rådgivning och utbildning.
Stiftelsens styrelse väljs av SIFs riksårsmöte. Ledamöter nomineras genom SIFs valberedning.

Vår sponsor: