VÄLKOMMEN TILL SIF AVEL

______________________________________________
 

Stamboksföring och registering av islandshästar i Sverige.
Avelsvisningar, information och utbildning inom islandshästavel.

 

senaste Nyheter

Det är 59 hästar som kom till bedömning på avelsbedömningen på Axevalla dagarna 28-29 juli, varav 47 som blev totalbedömda. Öppna bedömningen är imorgon, lördag 30 juli med start kl. 08:00. Vi påminner om att det går att följa bedömningen live på töltriding.com.

Program för öppna bedömningen

2022-07-21
Avelsbedömning på axevalla 28-30 juli
2022-06-30
Uppdaterad BLUP inför Landsmót
2022-06-22
öPPEN BEDÖMNING PÅ rOMME
2022-06-15
Tidsprogram för Romme 1
följ SIF Avel på facebook!
Copyright SIF Avel © 2020. Fotografer, där inget annat anges: Emma Jansson och Marjolein van Leusen.

Om Avelsstiftelsen


Svenska Islandshästförbundets stiftelse för avel (SIF Avel) instiftades av Svenska Islandshästförbundet (SIF) och startade sin verksamhet under 2013.
Sedan årskiftet 2013/2014 har stiftelsen uppdrag från Jordbruksverket att sköta stambokföring och register över islandshästar i Sverige.
Stiftelsens främsta ändamålet är att främja aveln av den renrasiga islandshästen. Stiftelsen ansvarar för alla frågor rörande islandshästavel där stambokföring och avelsvärdering är de största delarna. SIF Avel samarbetar med andra FEIF medlemsorganisationer samt även med myndigheter och andra organ i Sverige. SIF Avel ska verka för att stödja uppfödare, erbjuda service, rådgivning och utbildning.
Stiftelsens styrelse väljs av SIFs riksårsmöte. Ledamöter nomineras genom SIFs valberedning.

Vår sponsor: