VÄLKOMMEN TILL SIF AVEL

______________________________________________
 

Stamboksföring och registering av islandshästar i Sverige.
Avelsvisningar, information och utbildning inom islandshästavel.

 

senaste Nyheter

Inför Landsmót på Island har det nu räknats ny BLUP för Islandshästar där resultat från vårens avelsbedömningar är inkluderat (1.144 totalbedömningar på 679 individer). Detta görs alltid när det är Landsmót på Island för att avgöra vilka hingstar som uppfyller kraven för att erhålla avkommepremier. Visning av hingstar med avkommor är en av höjdpunkterna på Landsmót och alltid stor spänning efter vårbedömningarna att se vilka hingstar som uppfyller kraven, och vilka hingstar det är som står högst i kategorierna klass 1 för avkommor (minst 15 bedömda avkommor och minst 118 i BLUP) och hederspremie för avkommor (minst 50 bedömda avkommor och minst 118 i BLUP). Denna gången påbörjades uträkningarna redan efter den sista vårbedömningen på Island den 18 juni, vilket innebär tyvärr att resultat från avelsbedömningen på Romme inte kom med denna gången. Nästa uppdatering sker när årets sista avelsbedömning i världen är genomförd någon gång i mitten på september. Det är den isländska lantbruksorganisationen (Bændasamtök Íslands) som är ansvariga för uträkningarna av BLUP och det är FEIFs evaluation group som sköter både utvecklingen av systemet och uträkningarna.

VISSTE DU att i WorldFengur kan du gå till rubriken Rapporter i menyn till vänster och klicka där på BLUP där du kan lägga in dina egna kriterier för att få fram BLUP listor?

2022-06-22
öPPEN BEDÖMNING PÅ rOMME
2022-06-15
Tidsprogram för Romme 1
2022-06-15
Avelsbedömning på Margaretehof i augusti
2022-06-07
Avelsbedömning Romme 1
följ SIF Avel på facebook!
Copyright SIF Avel © 2020. Fotografer, där inget annat anges: Emma Jansson och Marjolein van Leusen.

Om Avelsstiftelsen


Svenska Islandshästförbundets stiftelse för avel (SIF Avel) instiftades av Svenska Islandshästförbundet (SIF) och startade sin verksamhet under 2013.
Sedan årskiftet 2013/2014 har stiftelsen uppdrag från Jordbruksverket att sköta stambokföring och register över islandshästar i Sverige.
Stiftelsens främsta ändamålet är att främja aveln av den renrasiga islandshästen. Stiftelsen ansvarar för alla frågor rörande islandshästavel där stambokföring och avelsvärdering är de största delarna. SIF Avel samarbetar med andra FEIF medlemsorganisationer samt även med myndigheter och andra organ i Sverige. SIF Avel ska verka för att stödja uppfödare, erbjuda service, rådgivning och utbildning.
Stiftelsens styrelse väljs av SIFs riksårsmöte. Ledamöter nomineras genom SIFs valberedning.

Vår sponsor: