om avelsstiftelsen

SIF Avel

Svenska Islandshästförbundets stiftelse för avel (SIF Avel) instiftades av det Svenska Islandshästförbundet (SIF) och startade sin verksamhet under 2013. Sedan årskiftet 2013/2014 har stiftelsen uppdrag från Jordbruksverket att sköta stambokföring och register över islandshästar i Sverige.

Stiftelsens främsta ändamål är att främja aveln av den renrasiga islandshästen. Stiftelsen ansvarar för alla frågor rörande islandshästavel där stambokföring och avelsvärdering är de största delarna. SIF Avel är anslutet till FEIF och samarbetar därigenom med andra medlemsorganisationer samt även med myndigheter och andra organ. SIF Avel ska verka för att stödja uppfödare, erbjuda service, rådgivning och utbildning.
Stiftelsens styrelse väljs av SIF:s riksårsmöte. Ledamöter nomineras genom SIF:s valberedning.

Nuvarande styrelse:

Ordförande:
Niclas Dahlqvist ordforande@sifavel.se

Ledamöter:
Ella Brolin
Elsa Mandal Hreggviðsdóttir
Jökull Guðmundsson
Juliane Klink
Maria Vemdal
Mariell Johansson

Suppleant:
Julia Lindh