Certifikation

Har man uppnått kriterier för certifikation kan man höra av sig till avelsledaren eller avelskansliet för att bli registrerad i lista och få diplom. 

 

Certifierad uppfödare

En certifierad uppfödare har viktiga grundläggande kunskaper och därmed bra förutsättningar för att fatta motiverade och genomtänkta beslut i sitt avelsarbete och hästhållning. Certifikationen kan utnyttjas vid t.ex. försäljning av hästar. Ambitionen är att på sikt få in i WorldFengur en symbol på samtliga hästar som är uppfödda av certifierade uppfödare.

Krav för certifiering:
Där det krävs godkänt prov i Hestur ställs inte krav på att man har genomgått en fysisk kurs. 

  • Introduktion till islandshästavel (godkända prov i Hestur)
  • Avelsarbetet (godkänt prov i Hestur)
  • Reproduktion och hälsa (godkänt prov i Hestur)
  • Kursen Uppväxtförhållanden och allmän hästhållning med godkänt resultat
  • Kursen Unghästhantering med godkänt resultat

Certifierad hingsthållare

En certifierad hingsthållare har viktiga grundläggande kunskaper om hästhållning, fertilitet och reproduktion. Certifikationen kan utnyttjas t.ex. vid annonsering av betäckningsstation och i hingstkatalogen i Hestur.

Krav för certifiering:
Där det krävs godkänt prov i Hestur ställs inte krav på att man har genomgått en fysisk kurs.

  • Reproduktion och hälsa (godkänt prov i Hestur)
  • Kursen Unghästhantering med godkänt resultat
  • Kursen Hingsthållare med godkänt resultat