registreringar

SIF Avel ansvarar för registreringen av renrasiga islandshästar i Sverige samt utfärdar hästpass.
Här nedan kan du läsa mer om varför alla hästar måste ha pass.
På denna sida och dess undersidor kan du läsa mer om hur du ansöker om hästpass hos SIF Avel:


Hästpass och grundregistrering

Jordbruksverkets lista över chiptillverkare och chipnummer som är godkända att använda från 2021-04-21 vid märkning av häst. Länk
Observera att från 2021-04-21 får hästar som chipmärks endast märkas med godkänt chip!


Information från Jordbruksverket om hästpass

Alla hästar inom EU ska ha hästpass. Detta gäller alla hästar oavsett ålder eller ras. Ett hästpass gäller hela hästens liv.

Varför ska hästen ha ett pass?
Hästen ska ha ett pass för att säkerställa hästens identitet, till exempel vid handel med hästar. Passet ska säkerställa att läkemedel inte hamnar i våra livsmedel, samt vara ett hjälpmedel för att begränsa spridningen av smittsamma sjukdomar.

Tilläggsregistrering av hästar
De hästar som kommer in i Sverige från annat EU-land och ska stanna längre än 90 dagar behöver göra en tilläggsregistrering i Sverige, även om de redan har ett pass utfärdat i annat EU-land.

Varför ska hästen ha ett pass?
Hästen ska ha ett pass för att säkerställa hästens identitet, till exempel vid handel med hästar. Passet ska säkerställa att läkemedel inte hamnar i våra livsmedel, samt vara ett hjälpmedel för att begränsa spridningen av smittsamma sjukdomar.

Passet följer hästen – viktigt vid behandlingar
Hästhållaren ska alltid, utan dröjsmål, kunna visa upp hästpasset tillsammans med hästen oavsett om hästen rids, tävlas, transporteras, står uppstallad eller går på bete. Hästhållaren är den som för tillfället har ansvaret för hästen. Flera personer kan vara hästhållare för samma häst vid olika tillfällen. Om hästpasset är tillgängligt har veterinären möjlighet att behandla med fler läkemedel än vad som är tillåtet annars.

Vem gör kontrollen av hästpass?
Det är länsstyrelsen som ansvarar för kontrollen av hästpass. Länsstyrelsen kan tvinga dig att skaffa pass åt din häst, de kan också ”beordra” dig att skicka in hästpasset för att uppdatera uppgifterna i passet. Om hästen saknar pass kan du bli åtalad.