blup

BLUP står för "Best Linear Unbiased Prediction"

BLUP är en metod som används till att skatta individernas avelsvärde, utifrån all tillgänlig information om individen själv, föräldrar, syskon, avkommor och släktingar. Utifrån individernas skattade avelsvärde rangordnas samtliga individer i populationen på en skala där 100 är medel och en standardavvikelse är 10. Säkerheten på prognosen (BLUP värden) skiljer mellan individer, beroende på hur mycket information som finns tillgänglig om och bakom individen. 

BLUP index är en prognos på hur mycket individen förväntas kunna bidra till utvecklingen av rasen. Desto högre BLUP index, desto större nytta förväntas individen kunna göra, utifrån det officiella avelsmålet. Desto lägre index, desto större är sannolikheten att individen bidrar till en utveckling åt motsatt håll, jämfört med avelsmålen. 

Det är den isländska lantbruksorganisationen (Bændasamtök Íslands) som är ansvariga för BLUP för Islandshästar och det är FEIFs Evaluation Group som sköter både utvecklingen och uträkningarna. BLUP räknas efter att bedömningssäsongen är avslutad internationellt och publiseras oftast i slutet på september / början på oktober. När det är Landsmót på Island räknas och publiseras ny BLUP i slutet på juni.  
Klicka här för mera utförlig information om BLUP