DNA i Worldfengur
 

DNA i WorldFengur

För att anmäla sto eller valack till avelsbedömning krävs DNA analys registrerad i WorldFengur. Observera att det är inte krav att det finns härstamningskontroll för ston och valacker!

För att anmäla hingst till bedömning, eller för att ansöka om hingstlicens så krävs det att det finns både DNA registrerat samt att analysen stämmer mot båda föräldrarna (fullständig härstamningskontroll).

Om din häst saknar DNA i WorldFengur är det lätt att åtgärda:

  1. Ta ut en behörig ID-kontrollant som tar ett tagelprov i samband med chipavläsning och ID-kontroll (som ska noteras i hästpasset)
  2. Skicka in tagelprovet till SIF Avel, Box 314, 532 24 Skara - tillsammans med information om fakturamottagare (Namn, personnummer, adress, telefon, e-post) och vad som ska göras. 
När tagelprovet anländer till avelskansliet registreras provet i WorldFengur och skickas till SLU för analys. När analysen är klar skickar SLU resultatet direkt till WorldFengur som gör en automatisk härstamningskontroll mot föräldrarna, förutsatt att deras DNA analys också finns registrerad.

Denna symbol betyder att tagelprov har inkommit och registrerats

Denna symbol betyder att själva DNA analysen har registrerats i WF

Denna symbol betyder att inget i DNA analysen att det är korrekt moder som är registrerad

Denna symbol betyder att inget i DNA analysen motsäger att det är korrekt fader som är registrerad

Så här ser det ut när allting är klart och det finns DNA registrerat på båda föräldrarna