reglementen

Svenska Islandshästförbundets Stiftelse för Avels stadgar: Läs stadgarna här

Avelsplan för islandshästar i Sverige

SIF Avels riktlinjer

Interna regler 2019

FEIFs regler om avel och avelsbedömningar: FEIF Breeding Rules and Regulations

Regler för futurity klasser