avelsbedömningar

FOTO: MIRJAM HORN

Avelsbedömningar 2021

Anmälan till avelsbedömning sker i Hestur.

Följande är datum för avelsbedömningarna i Sverige 2021:
 

24–26 maj Margaretehof
27–30 maj Romme
8–11 juni Axevalla
22-23 juni Wången
1-3 juli Axevalla
3-5 september Romme


 
Observera att datumen är preliminära. Antalet dagar på varje bedömning beror på antal anmälda hästar. Max antal hästar till två dagars bedömning är 35. För tre dagars bedömning är det 70 hästar och till fyra dagars bedömning är det 105 hästar. Sista anmälningsdag är två veckor innan bedömningen börjar. 
Varje anmälan avser en plats till det bedömningstillfället. Det är med andra ord tillåtet att överlåta sin plats till annan häst. Det är möjligt att komma med ett sto eller valack istället för annat sto eller valack. Det är även möjligt att komma med en annan hingst, sto eller valack istället för anmäld hingst, dock återbetalas inte eventuell skillnad i anmälningsavgifter. Ändringar av hästar på bedömning behöver informeras bedömningsansvarige senast dagen innan den första bedömningsdagen. När bedömningen har börjat är det inte längre möjligt att göra ändringar av hästar. Byte av ryttare är tillåtet utan förbehåll.
Återbetalning av anmälningsavgiften är berättigad mot veterinärintyg eller intyg från bedömningsansvarige.
1.000 kr av anmälningsavgiften är administrativ kostnad som återbetalas inte.

Informationsbroschyr om avelsbedömningar 
Information om anmälan till avelsbedömningInför avelsbedömning
Dessa kriterier skall vara uppfyllda i god tid innan anmälan till bedömning:

Hingst:

  • Hästpass med FEIF-id
  • Fullständig härstamningskontroll registrerad i WorldFengur 
  • Vaccinerad
  • Hingstar 5–12 år skall ha godkänd spattgranskning registrerad i WorldFengur 
  • Fungerande chipnummer. Läs av chipet innan ni anmäler hästen


Sto och valack:

  • Hästpass med FEIF-id
  • DNA analys registrerad i WF
  • Vaccinerad
  • Fungerande chipnummer. Läs av chipet innan ni anmäler hästen