Bett och utrustning på avelsbedömningar

Från och med år 2023 är det nya regler som gäller angående bett på avelsbedömningar. Tidigare har det funnits lista över förbjudna bett, men nu är det istället specificerat vad som är tillåtet. På avelsbedömningar är det i grunden väldigt enkelt: Vanligt tränsbett eller traditionellt isländskt stångbett.

Tränsbett

Tillåtet:

 • Rakt, två- eller tredelat.
 • D-ringar, egg-butt, lösa ringar, med eller utan tungfrihet.
 • Full cheek (endast med engelsk nosgrimma)

Tillåtna nosgrimmor:
 •  Flash, låg nosgrimma (drop), engelsk, mexikansk, micklem, anatomisk, bygel

Ej tillåtet

 • Möjlighet på bettringen att fixera tygel eller huvudlag
 • Kombination med någon typ av kedja eller någon typ av koppling mellan bett och nosgrimma
 • Hävstångseffekt
 • Micklem med kopplingar till bettringarna

Isländskt stångbett

Isländskt stångbett har en konstruktion där alla delar av bettet är rörliga.

Tillåtet:

 • Två- eller tredelat
 • Tungfrihet max 0,5 cm
 • Kedja får inte vara för hårt spänd (ca 110° mellan stång och mun när kontakt på tygeln)
 • Ringen på stången ska vara närmare cirkel än oval
 • Mått: 
  • Bettet ska vara minst 1 cm tjockt där det kopplas i stången
  • Avstånd på 1,5 - 2,6 cm som tillåter bettet att röra sig upp och ner

Ej tillåtet:

 • Rakt bett
 • Fixerad mundel
 • För mycket rörelse av mundelen 
 • Mekanism som förhindrar normal rörlighet av bett eller stång
 • Onormalt lång stång