Datum för bedömningar

FOTO: MIRJAM HORN

Avelsbedömningar 2024

Anmälan till avelsbedömning sker i Hestur.

Datum för avelsbedömningar i Sverige 2024:
Anmälan öppnar 1 april 
 

20-22 maj Romme (max 70 hästar)
23-25 maj Margaretehof (max 20 hästar)
14-16 juni Axevalla (max 70 hästar)
23-25 augusti Romme (max 70 hästar)


Observera att datumen är preliminära och fler bedömningstillfällen kan tillkomma. Antalet dagar på varje bedömning beror på antal anmälda hästar. Max antal hästar till två dagars bedömning är 35. För tre dagars bedömning är det 70 hästar och till fyra dagars bedömning är det 105 hästar. Sista anmälningsdag är två veckor innan bedömningen börjar. 

Varje anmälan avser en plats till det bedömningstillfället och det är möjligt att byta häst (sto eller valack mot sto eller valack eller hingst mot hingst). Det är INTE möjligt att komma med hingst istället för anmält sto eller valack. Byte av sto eller valack istället för hingst är möjligt, dock återbetalas inte skillnad i anmälningsavgifter. Ändringar av hästar till bedömningen behöver informeras bedömningsansvarige senast dagen innan första bedömningsdagen. När bedömningen har börjat är det inte längre möjligt att göra ändringar av hästar. Byte av ryttare är tillåtet utan förbehåll.

Återbetalning av anmälningsavgiften är berättigad mot veterinärintyg eller intyg från bedömningsansvarige som inkommer innan den aktuella bedömningen avslutas. 
1.000 kr av anmälningsavgiften är administrativ kostnad som inte återbetalas.

Informationsbroschyr om avelsbedömningar 2023 (uppdaterad version för 2024 kommer i mars/april)

Anmälan till avelsbedömningInför avelsbedömning
Dessa kriterier skall vara uppfyllda i god tid innan anmälan till bedömning:

Hingst:

  • Hästpass med FEIF-id
  • Fullständig härstamningskontroll registrerad i WorldFengur 
  • Vaccinerad
  • Hingstar 5–12 år skall ha godkänd spattgranskning registrerad i WorldFengur 
  • Fungerande chipnummer. Läs av chipet innan ni anmäler hästen


Sto och valack:

  • Hästpass med FEIF-id
  • DNA analys registrerad i WF
  • Vaccinerad
  • Fungerande chipnummer. Läs av chipet innan ni anmäler hästen