Datum för bedömningar

FOTO: MIRJAM HORN

Avelsbedömningar 2022

Anmälan till avelsbedömning sker i Hestur.

Datum för avelsbedömningar i Sverige 2022:
 

31 maj - 2 juni Axevalla
20 - 23 juni Romme
28 - 30 juli Axevalla
26-27 augusti Margaretehof
29 aug. - 1 sept. Romme


Datum för bedömningar i Sverige 2023 kommer publiceras i slutet på november. 

Observera att datumen är preliminära och fler bedömningar tillkommer eventuellt. Antalet dagar på varje bedömning beror på antal anmälda hästar. Max antal hästar till två dagars bedömning är 35. För tre dagars bedömning är det 70 hästar och till fyra dagars bedömning är det 105 hästar. Sista anmälningsdag är två veckor innan bedömningen börjar. 
Varje anmälan avser en plats till det bedömningstillfället. Det är med andra ord tillåtet att överlåta sin plats till annan häst. Det är möjligt att komma med ett sto eller valack istället för annat sto eller valack. Det är även möjligt att komma med en annan hingst, sto eller valack istället för anmäld hingst, dock återbetalas inte eventuell skillnad i anmälningsavgifter. Ändringar av hästar på bedömning behöver informeras bedömningsansvarige senast dagen innan den första bedömningsdagen. När bedömningen har börjat är det inte längre möjligt att göra ändringar av hästar. Byte av ryttare är tillåtet utan förbehåll.
Återbetalning av anmälningsavgiften är berättigad mot veterinärintyg eller intyg från bedömningsansvarige.
1.000 kr av anmälningsavgiften är administrativ kostnad som inte återbetalas.

Informationsbroschyr om avelsbedömningar 2022

Information om anmälan till avelsbedömningInför avelsbedömning
Dessa kriterier skall vara uppfyllda i god tid innan anmälan till bedömning:

Hingst:

  • Hästpass med FEIF-id
  • Fullständig härstamningskontroll registrerad i WorldFengur 
  • Vaccinerad
  • Hingstar 5–12 år skall ha godkänd spattgranskning registrerad i WorldFengur 
  • Fungerande chipnummer. Läs av chipet innan ni anmäler hästen


Sto och valack:

  • Hästpass med FEIF-id
  • DNA analys registrerad i WF
  • Vaccinerad
  • Fungerande chipnummer. Läs av chipet innan ni anmäler hästen