Årets  uppfödare och årets avelsvisare

Årets Uppfödare 2023

Smedjan, Jesper & Pernilla Eurenius

Tidigare år:
2022: Knutshyttan, Garðar Gíslason
2021: Segersgården, Antonia Hardwick och Erlingur Erlingss.
2020: Frihamra, Ninni Bjärrenholt
2019: Gunvarbyn, Þorleifur Sigfússon och Tone S Rånes
2018: Knutshyttan, Garðar Gíslason
2017: Backome, Familjen Winstrand
2016: Backome, Familjen Wingstrand
2015: Knutshyttan, Gardar Gislason
2014: Sundsberg, Birgitta Ibert
2013: Gunvarbyn, Thorleifur Sigfusson
2012: Gunvarbyn, Thorleifur Sigfusson
2011: Knutshyttan, Garðar Gislasson
2010: Örvik, Göran Häggberg
2009: Stenholmen, Fam Ljungqvist
2008: Knutshyttan, Garðar Gislasson och Ivar Arnbjörnsson
2007: Lind, Johan Häggberg
2006: Stenholmen, Fam Ljungqvist
2005: Lind, Johan Häggberg
2004: Lönneberga, Fam Jennerholm
2003: Lindnäs, Ia Lindholm och Denni Hauksson
2002: Skáneyland, Sussie och Niels Lund Lindberg

Årets avelsvisare 2023

Máni Hilmarsson

Tidigare år:
2022: Erlingur Erlingsson
2021: Erlingur Erlingsson
2020: Eyjólfur Þorsteinsson
2019: Erlingur Erlingsson
2018: Erlingur Erlingsson
2017: Vignir Jónasson
2016: Vignir Jónasson
2015: Vignir Jónasson
2014: Eyvindur Mandal-Hreggvidson
2013: Vignir Jónasson
2012: Vignir Jónasson
2011: Vignir Jónasson
2010: Vignir Jónasson
2009: Vignir Jónasson
2008: Vignir Jónasson
2007: Johan Häggberg
2006: Johan Häggberg
2005: Vignir Jónasson
2004: Vignir Jónasson
2003: Johan Häggberg
2002: Garðar Gislason

Regler för beräkning av poäng för Årets Uppfödare

Varje år kommer SIF:s Stiftelse för Avel att dela ut utmärkelser till årets uppfödare.
Detta för att uppmärksamma uppfödare som deltar aktivt i avelsprogrammet för islandshästar samt har lyckats föda upp hästar som sannolikt bidrar till avelsframsteg inom rasen.
Nomineringar baseras på resultat från årets avelsbedömningar av svenskfödda hästar, oavsett bedömningsland. Hästar som tidigare har räknats med hos årets uppfödare räknas kan inte räknas med igen. Uppfödare som inte har skött redovisning av t.ex. betäckningar, språngrulla eller på annat sätt åsidosatt gällande regler kan inte komma i fråga för nominering till utmärkelsen.

  1. Poäng enligt poängberäkningsformel för de tre högst bedömda hästarna från varje uppfödare, med samma gårdsnamn, efter ålderskorrigering av totalpoängen.
  2. Sto eller hingst från uppfödarens gårds-id som får klass I för avkommor ger ytterligare 0,5 poäng, elit för avkommor ger ytterligare 0,7 poäng och hederspremie för avkommor ger ytterligare 1,0 poäng.
  3. Andelen bedömda ston i årskullarna 5, 6 och 7 år ger poäng motsvarande två gånger procentsatsen (t.ex. 10 registrerade ston i de årskullarna varav 6 är bedömda = 2 x 0,6 = 1,2 poäng).

Även hästar bedömda i utlandet tas med i beräkningen.
Diagrammet nedan visar effekten av avelsbedömningsresultat för varje enskild häst på poängen för årets uppfödare. Diagrammet visar effekten av totalpoäng på intervallet 7,50 till 9,00.

Regler för beräkning av poäng för Årets Avelsvisare

Varje år kommer SIF:s Stiftelse för Avel att dela ut utmärkelse till Årets Avelsvisare.
Detta för att främja avelsarbetet med islandshästen i Sverige och för att uppmuntra uppfödare och visningsryttare som bidrar med information till det officiella avelsarbetet.
Beräkning av poäng kommer att göras på grundval av bedömningsresultat för svenskägda hästar som uppnår minst 7,50 i ålderskorrigerad totalpoäng vid avelsbedömning i Sverige, enligt följande:
Poäng enligt poängberäkningsformel för samtliga svenskägda hästar som har visats av respektive ryttare, efter ålderskorrigering av totalpoängen.

Avdrag görs på poängen utifrån antalet anmärkningar från avelsbedömningarna enligt följande:

  1. Anmärkning av typ 1: -0,10 poäng
  2. Anmärkning av typ 2: -0,50 poäng
  3. Varning för grov ridning: -1,00 poäng
  4. Osportsligt framträdande: -2,00 poäng
  5. Olovlig utrustning: -3,00 poäng
  6. Anmärkning av typ 3: -5,00 poäng

Om två visare uppnår samma poäng är det den ryttare som har visat flera hästar som inte var visade tidigare, som vinner.

Poängtabell för uträkning av
Årets Uppfödare och Årets Avelsvisare