rapportera betäckning

Rapportering av betäckningar / Språngrulla

Tänk på att det inte räcker att du ser stona i hingstens lista. Att stona dyker upp där innebär att dessa har betalat stoavgift och det kan stoägaren göra helt utan att du är inblandad. Du kan endast rapportera betäckningar på ston som finns med i listan.
Du rapporterar betäckningen genom att:

  • Logga in i Hestur med ditt personnummer och Bank-ID
  • Klicka på rubriken ”Språngrulla” i menyn längst upp
  • Här har du listan över alla ston som har betalat stoavgift till din hingst
  • Klicka på varje sto för sig för att fylla i information om betäckningen
  • Ankomstdatum kan inte vara tidigare än det datum då stoavgiften är betalad
  • Om stoet inte är betäckt kan du kryssa i Ej betäckt
  • Fyll i så många fält som möjligt
  • Tryck på ”Spara”
  • När du har rapporterat tillräckligt mycket information om varje betäckning så att alla ston har status ”klar för rapportering” kan du klicka på knappen ”Bekräfta och skicka språngrulla”. Detta måste vara gjort senast den 31 december.


När du fyller i rapporteringen kan du lägga in kommentarer på två ställen. Intern kommentar är något som visas enbart för dig men sedan kan du också skriva in kommentar som stoägaren kan se.

Enligt Jordbruksverkets föreskrifter är det hingsthållarens ansvar att rapportera alla betäckningar. Enligt moderstambokens regler ska rapporteringarna vara gjorda senast 31 december betäckningsåret.

Enligt samma föreskrifter ska hingsthållare behålla en kopia av rapporten i minst 20 år. När du har bekräftat och skickat språngrullan får du möjlighet att hämta en pdf med språngrullan som du kan skriva ut och förvara.

Hingstlicens kan lösas under perioden från och med 1 januari till och med 15 september. Stoavgift kan betalas under perioden från och med 1 januari till och med 30 september.

Stoavgifter är inte möjligt att köpa retroaktivt. Därför är det extra viktigt för stoägaren att vara noga med att betala stoavgiften innan stoet är betäckt, och att hingsthållaren kontrollerar att stoet har en stoavgift i Hestur innan den betäcks med hingsten.

Om din hingst är utlånad till annan station kan du ange personnummer på hingsthållaren under hingstens stationering, under rubriken ”tillgång för personnummer”. Den personen har då tillgång till alla ston som har betalat stoavgift på den stationen och kan rapportera betäckningarna.