Att tänka på vid hästköp

Att köpa en häst är en stor investering. Innan man begär sig iväg för att söka efter sin framtida ridhäst är det bra att göra klart för sig vad det är för häst man söker, utifrån vilka ändamål man själv har. Sedan är det givetvis viktigt att komma fram till vilken prisklass man letar i. Ett bra första steg kan vara att fylla i Ridhästprofilen för att få det på papper vilka egenskaper som du anser är viktiga för dig och vad som spelar mindre roll.
Här är en checklista som kan vara bra att gå igenom när du skall köpa din framtida ridhäst:

 

1. vad ska hästen användas till?

Generellt när det kommer till hästens användningsområde gäller principen ”vad du köper är vad du får”. Detta gäller dock givetvis inte helt när det kommer till att köpa en ung och oinriden häst, eftersom i dessa fall kan det vara svårt att förutspå inom vilket användningsområde hästen kommer att passa bäst. I sådana fall är stamtavlan av stort intresse. Om föräldrarna är avelsbedömda kan du se vilka deras fördelar och nackdelar är och utifrån det spekulera i hur hästen kan förväntas bli som ridhäst. Om föräldrarna är tävlade med bra resultat ökar sannolikheten för att unghästen kommer att göra bra ifrån sig på tävling med tid och träning. Att köpa en unghäst som har föräldrar utan någon dokumentation är alltid stor risk, oavsett vad du tänker använda hästen till.

Fritidsridning
Om du varken är intresserad av att tävla med din häst eller att rida lektioner, utan enbart är ute efter härliga ridturer i skog och mark, ensam eller tillsammans med vänner, så är det givetvis endast dina egna förutsättningar och ambitioner som avgör vad som är en bra häst för dig. Om du är på gång att köpa din första Islandshäst eller har begränsad erfarenhet av Islandshästar kan det vara oerhört bra investering att ta hjälp av någon kunnig. Vi rekommenderar att du använder dig av Ridhästprofilen för att få så bra och objektivt utlåtande om hästen som möjligt. Det är till och med en bra början att du fyller i Ridhästprofilen för din drömhäst själv för att komma fram till vad det är för typ av häst du är ute efter. På det viset har du också något att jämföra med.

Kurser
Många ryttare är intresserade av att rida lektioner för en instruktör, av olika anledningar. Man kan få lektioner hos en erfaren tränare för att lösa problem, utveckla sig själv och sin häst, eller helt enkelt för ett socialt umgänge med andra deltagare på kursen. Alla ryttare, på alla typer av hästar är välkomna att rida lektion eller kurs hos de absolut flesta tränarna. Det finns bra tillgång till kvalificerade tränare i Sverige som erbjuder undervisning.

Om du vill köpa häst för att rida lektioner är det viktigt att göra det klart för sig vad man är ute efter av lektionerna. Om du tycker om att lösa problem finns det gott om hästar till bra pris. Tänk ändå på att problemhästar med stor sannolikhet är till salu för att de just har problem som den nuvarande ägaren inte har lyckats lösa. De absolut vanligaste problemen som en instruktör stöter på är hästar med dålig naturlig balans. Balansproblemen visar sig oftast som dåliga gångarter som, allt för ofta, i slutändan leder till att vi uppfattar det som att hästen har dåligt lynne, som resultat av att ryttaren under en längre tid har försökt kräva att hästen ska göra saker som den inte har förutsättningar för att göra.

De som får mest ut av ridlektioner är de som har välbalanserade hästar och till och med välutbildade hästar. Hästen är den absolut bästa instruktören. Det kan vara oerhört svårt att få en uppfattning om hur saker och ting borde vara när man har en häst som reagerar felaktigt på ryttarens signaler. Om du däremot har en häst som en gång har lärt sig att svara korrekt på signaler och har fysiska förutsättningar för att gå i bra balans kommer du själv att utvecklas mer som ryttare och du får även mer valuta för pengarna när du rider kurser.

Tävling
Om du köper en häst som ska användas till tävling så är det helt klart fördel om hästen har tävlat tidigare. Det innebär att du kan få information om hästens tidigare resultat och du vet då bättre vad du kan förvänta dig av hästen. Tänk på att alla hästar kan vara med på tävlingar, så att även om det står i annonsen att det är en tävlingshäst så är det inte en garanti på kvalitet. Alla hästar som har tävlats kan anses vara tävlingshästar, men de hästar som inte har tävlats är faktist ännu inte tävlingshästar. Var därför uppmärksam om hästen annonseras som tävlingshäst och be om att få ta del av hästens resultat. Om du har tillgång till moderstamboken WorldFengur kan du också söka där för att se om det finns något tävlingsresultat registrerat (endast från större tävlingar). Om hästen annonseras som ”lovande tävlingshäst” är det då givetvis gångarterna, rörelserna och ridbarheten i hästen som är den avgörande faktorn.

Det finns en myt att om man är ute efter en tävlingshäst ska man söka efter hingstar. Den sanningen som finns i detta hänger generellt ihop med att hingstarna ofta är mer och bättre utbildade och därför är det ofta lättare att hitta en välutbildad hingst än en välutbildad valack. Däremot finns det ingen garanti för att det är en bra häst bara för att det är en hingst. Återigen är det viktigt att tänka på vad individen har presterat. Om du köper en hingst som din framtida tävlingshäst vill du givetvis helst att den både är tävlad och avelsbedömd. Du får sedan räkna med att hingstens hormoner kan påverka prestationen på våren och sommaren, framförallt om du tänker använda hingsten i avel. En välutbildad valack med bra gångarter är av flera anledningar mer värdefull som tävlingshäst än en hingst.

2. vad får hästen kosta?

Pris på hästar är väldigt subjektivt. Det som är en värdefull häst för dig kan vara värdelös häst för en annan, och tvärtom. Här nedan är dock några saker som är värt att ha i tanken när det kommer till priset på hästen.

Det som kanske kostar mest pengar när du köper en häst, är just hästens utbildning. Det finns ofta unga hästar till salu som säljaren påstår är ”lovande”, men det är viktigt att ha i åtanke att du inte ska betala för något som inte finns i hästen i dagsläget. Du ska med andra ord betala för det som finns i hästen i dag och inte för något som eventuellt kanske kommer att finnas där i framtiden. Du får också tänka på att om du köper en ung och oerfaren häst finns det alltid större risk för att hästen senare utvecklar något beteende eller egenskap som inte är önskvärd. Unga hästar ställer därför större krav på ryttarens kunskap och erfarenhet.

På samma sätt som att unga och relativt lite utbildade hästar ofta är något billigare, bör priset sjunka i takt med att hästen blir äldre om utbildningsnivån inte ökar. Varje gång vi hanterar hästen eller rider på den så lär den sig något. Om vi inte ställer några krav, eller om vi inte stimulerar hästen, så lär den sig just det. Det kan vara svårt att börja att utbilda häst vid högre ålder när den har fått lära sig under många år att den just inte ska lära sig något. Desto äldre hästen är när du köper den, desto mindre ska du förvänta dig att den kommer att förbättras. Om du har tillräcklig kunskap för att förbättra och utbilda en häst, kommer du med största sannolikhet göra bättre köp i en ung och lite utbildad häst.

Fråga alltid köparen om vem/vilka det är som har ridit hästen och utbildat den, och försök att ta reda på vad den ryttaren har för utbildning och kunskap om träning av hästar. Tänk på att en häst som är mycket utbildad behöver inte vara välutbildad.
Om du anser dig själv vara kunnig ryttare kan du göra bra köp genom att köpa en ung och oinriden häst, eller ung och lite utbildad. Du räknar då med att utbilda hästen själv och är medveten om att det är du som styr hur hästen utvecklas och vad den lär sig, utifrån de förutsättningar som den har. Om du däremot inte tror att du kan utveckla hästen själv till att bli den häst du vill att den ska bli, så är det mycket billigare att köpa en häst som är mer utbildad. Att skicka hästen på träning eller förlita sig på hjälp från instruktör med jämna mellanrum kostar också pengar, och du vet inte hur slutresultatet blir.

Utöver hästens utbildning och ålder finns det ett antal punkter som har betydelse. En valack som är sent kastrerad kan till exempel vara riskabelt köp eftersom dessa kan vara svåra att ha med andra hästar. Olater så som krubbbitning är tröttsamma och bör påverka priset negativt. Hästens hälsa har också stor betydelse och allting som kan påverka hästens hållbarhet negativt ska också påverka priset åt samma håll.

För övrigt är här en lista över egenskaper som har betydelse när det kommer till priset. Hur mycket varje egenskap betyder för priset beror framförallt på hästens tänkta användningsområde.

 • Gångarter – Desto renare och bättre gångarter hästen har, desto mer värdefull är den. Här är det dock utan tvekan tölten som är av störst värde.
 • Ålder – Att köpa en oinriden häst är alltid en risk och en gammal häst har kanske inte så många år kvar och löper större risk för sjukdomar.
 • Utbildningsnivå – Hur mycket och hur väl utbildad hästen är har stor betydelse.
 • Naturlig balans – Det är inte många som har glädje av att rida en obalanserad häst. Hästens naturliga balans har en stark koppling till exteriören, som till största del inte är utvecklingsbar.
 • Stamtavla (BLUP) – Om du köper en oinriden häst finns det utan tvekan en bättre prognos om föräldrarna har dokumenterad kvalitet. Detsamma gäller om du köper sto eller hingst som är tänkt för avel. Om du köper en inriden och tränad ridhäst har stamtavlan däremot ingen betydelse.
 • Kön – Generellt tillkommer det ett avelsvärde på hingstar och ston. Det är dock bra att ha i åtanke att en hingst som inte är tillräckligt bra utifrån de officiella avelsmålen är i grund och botten en valack som återstår att kastrera. Dessa hästar blir ofta problematiska att ha med andra hästar.
 • Lynne – Vad som är bra lynne är subjektivt. Däremot är det så att eftersom hästen passar för flera användningsområden blir hästen mer värdefull.
 • Meriter – Resultat från tävling eller avelsbedömning innebär att hästens kvalitet finns dokumenterad. Även om hästen råkar bli sämre hos dig så håller den sig bättre i värde tack vare denna dokumentation.
 • Färg – Har absolut ingen betydelse för hur väl hästen fungerar som ridhäst, men en ovanlig färg kan absolut vara bonus på en bra häst.

3. är hästen registrerad?

Inom EU finns det lag på att alla hästar ska ha ett hästpass och därför är det av stor betydelse för dig att kontrollera att hästen både är registrerad och har hästpass. Alla renrasiga Islandshästar i hela världen registreras i moderstamboken WorldFengur. I Sverige är det SIF Avel som är den ansvariga avelsorganisationen för Islandshästar och sköter bland annat registreringar, utfärdande av hästpass och ägarbyten. På WorldFengurs sida kan du söka efter grundläggande information om alla världens Islandshästar även om du inte har inloggning. Med inloggningen får du dessutom tillgång till all information som finns registrerad på varenda individ.

Börja med att fråga efter hästens registreringsnummer så att du kan kontrollera att den finns registrerad i WorldFengur. Om den inte är registrerad i WorldFengur kan du inte vara säker på att det är en renrasig Islandshäst vilket t.ex. innebär att den inte är behörig att delta på Islandshästtävlingar. Om det är ett sto kommer hennes eventuella avkommor inte vara behöriga att registreras som Islandshästar.
 

4. är hästen frisk?

Islandshästen anses vara en hållbar och stark hästras och vanlig livslängd på en Islandshäst är mellan 25–35 år.
Tänk på att du som köpare har undersökningsplikt. Fråga därför säljaren om hästens tidigare hälsostatus. Du kan själv kontrollera att hästen är vaccinerad mot stelkramp och influensa genom att få se i hästens pass, men utöver det rekommenderas att du anlitar en veterinär som besiktigar hästen.

Det är framförallt tre sjukdomar som man som blivande hästägare bör vara uppmärksam på: Spatt, sommareksem och fång.

 • Spatt är kronisk artros i glidlederna i bakbenens hasleder. Nuförtiden är det inte tillåtet att avla på hästar som har spatt, och sedan det infördes obligatorisk spattgranskning för hingstar har sjukdomsfrekvensen minskat märkbart. De absolut flesta hästar som får spatt blir halta. Hästar med ”utläkt spatt” kan bli ohalta igen och fungera i vardagsarbete, men är dock ofta något stela i bakdelen och kräver en del uppvärmning. Det är vanligt att veterinär kontrollerar detta vid en veterinärbesiktning genom böjprov av hasleden och även genom att ta röntgenbilder.
 • Sommareksem kan bero på olika saker men vanliga orsaker är överkänslighet mot sol och insekter. Som namnet tyder på förekommer detta framförallt på sommaren och symptomen är extrem klåda, framförallt i manen, manken och på svansen. Hästarna kliar gärna av sig både man och svans och blir svullna och kan få sår. Sjukdomen behandlas framförallt med förebyggande medel, så som att hålla hästarna på stall, använda solskyddsmedel, insektsmedel, eksemtäcke och diverse salvor. Sjukdomen är vanligast bland hästar som är importerade från Island, även om den förekommer även bland svenskfödda hästar. På vintern kan det vara svårt att se om en häst har eksem eller inte. Var därför noga, vid ett hästköp under vintertid, att fråga säljaren om hästen har eksem och gärna ha det med i köpekontraktet.
 • Fång är en av de sjukdomar som drabbar Islandshästar som andra raser. Den vanligaste orsaken till fång på Islandshäst är felaktig utfodring. Sjukdomen orsakar en inflammation i hovens lamellager och sula och orsakar i de flesta fall att hästen blir halt. Om sjukdomen har pågått under en tid finns det risk för att hovbenet roteras, vilket kan vara svårt att åtgärda. Dessa hästar undviker ofta att lägga tyngd på tådelen av hoven och står gärna med frambenen något framför sig, eller att de ser ut som att de lutar sig aningen bakåt för att få tyngden på trakterna. I de flesta fall går det att åtgärda men man ska vara medveten om att en häst som har fått fång en gång löper alltid större risk för att få det igen och då framförallt under sommarhalvåret om hästen går på bete. Därför är det, även här, viktigt att fråga säljaren om hästen haft fång tidigare i sitt liv.