avregistrering
av avliden häst

Det är alltid sorgligt när våra kära vänner lämnar oss. Detta är också något som vi ska meddela den ansvariga avelsorganisationen som i sin tur ska registrera hästens bortgång i moderstamboken WorldFengur samt makulera hästens pass.

Detta behöver vi för att kunna registrera hästens bortgång:

  1. Hästpass i original.
  2. Datum för avlivning.
  3. Orsak (ålder, olycka, sjukdom, spatt, exteriöra fel, svaga ridegenskaper, lynnesfel eller annat)

Vill du att vi skickar tillbaka passet efter makulering skriver du det tydligt samt aktuell adress.

Skicka till:
SIF Avel
Box 314
532 24 Skara

Otillräcklig frankering

Tänk på att frankera din försändelse korrekt enligt portotabell, vi löser inte ut otillräckligt frankerade försändelser.