hästpass och grundregistering

ansöka om hästpass

När fölet har kommit till världen är det dags att börja fundera på vad det ska heta samt att det måste få ett hästpass. Det är hästhållarens ansvar att se till att fölet får ett pass. Passansökan ska skickas in senast 31 december. Är fölet fött 1/7 eller senare ska passansökan ha inkommit vid senast 6 månaders ålder.

Enligt WorldFengurs regler ska betäckningen vara registrerad senast 31 december betäckningsåret samt att alla hästar ska vara chipmärkta före 1 mars året efter hästens födelse. Om dessa krav inte infrias är det dock möjligt att registrera hästen i WorldFengur efter fullständig härstamningskontroll mot båda föräldrar.

Här nedan kan du hitta länkar till nyttig information för dig som behöver ansöka om hästpass: