Efterlysning av originalhandling

Intyg om förlorad originalhandling för utfärdande av duplikat hästpass eller ersättande av originalhandling har inkommit.
Protest mot ansökan ska ske skriftligt till Avelskansliet, Box 314, 532 24 Skara eller via e-postadress avelskansli@sifavel.se
Om inga protester har inkommit inom 1 månad enligt nedan angivet datum kan ett duplikat av identitetshandling utfärdas under förutsättning att ärendet är komplett enligt rutin för ansökan.
 
EFTERLYSNING av originalhandling;

2021-07-07 - SE2015170468 - Ísar från Karlsängs Gård
2021-07-14 - SE2006206533 - Dís från Fölhult
2021-07-30 - SE2019222015 - Harpa från Skáneyland
2021-08-04 - SE2019124053 - Ingólfur från Noltorp