Efterlysning av originalhandling

Intyg om förlorad originalhandling för utfärdande av duplikat hästpass eller ersättande av originalhandling har inkommit.
Protest mot ansökan ska ske skriftligt till Avelskansliet, Box 314, 532 24 Skara eller via e-postadress avelskansli@sifavel.se
Om inga protester har inkommit inom 1 månad enligt nedan angivet datum kan ett duplikat av identitetshandling utfärdas under förutsättning att ärendet är komplett enligt rutin för ansökan.
 
EFTERLYSNING av originalhandling;

Passet till hästen Svana från Norra Torp med registreringsnummer SE2011203987 är anmält förkommet.
Nytt pass kommer att utfärdas tidigast 2023-03-25

Passet till hästen Nótt från Åleby med registreringsnummer SE2009210070 är anmält förkommet.
Nytt pass kommer att utfärdas tidigast 2023-04-06

Passet till hästen Ástsæl från Sande med registreringsnummer SE2004204308 är anmält förkommet.
Nytt pass kommer att utfärdas tidigast 2023-04-22