förlorat hästpass

Passet är borta!

Vid t.ex. förlorat hästpass på svenskfödd islandshäst, registrerad i grundstamboken WorldFengur, kan ägaren ansöka om ett duplikat av identitetshandling hos SIF Avel. Samma gäller om hästpass behöver återutfärdas av annan anledning. Hästen tas då ur kedjan för livsmedelsproduktion. Om originalpasset kommer till rätta ska originalpasset snarast returneras till SIF Avel med beskrivning av händelsen i enlighet med gällande hästpassförordning.

Chipmärkning
Jordbruksverkets lista över chiptillverkare och chipnummer som är godkända att använda från 2021-04-21 vid märkning av häst. Länk
Observera att från 2021-04-21 får hästar som chipmärks endast märkas med godkänt chip!

Så här går du till väga vid ansökan av ett duplikatpass vid förlorad originalhandling:

 1. Skriv ut denna blankett och fyll i: Förlorad originalhandling – ansökningsblankett
 2. Bifoga signalementsbeskrivning i original där chipmärkning har avlästs av auktoriserad id-kontrollant.
 3. Bifoga Chipnummer (Om hästen inte är chipmärkt ska detta göras och chipmärkningsrapport bifogas tillsammans med tagelprov).

Observera att om något saknas eller är felaktigt får du en kompletteringsförfrågan från registrator inklusive faktura för merarbetet som detta skapar.

Så här går du till väga vid ansökan av ett duplikatpass om äldre pass har förstörts:

 1. Skriv ut denna blankett och fyll i: Förlorad-originalhandling – ansökningsblankett
 2. Hästen ska ID-kontrolleras av auktoriserad ID-kontrollant.
 3. Bifoga gamla passet som ska innehålla läsbar signalementsbeskrivning (Om signalementsbeskrivningen i det gamla passet inte är läsbar krävs ny beskrivning utförd av auktoriserad ID-kontrollant där hästens chipnummer finns inskrivet).
 4. Om hästen inte är chipmärkt ska detta göras och chipmärkningsrapport bifogas tillsammans med tagelprov.
 5. Om annan än registrerad ägare ansöker om nytt pass krävs det intyg från ägaren.


Skicka in din ansökan till: SIF-avel, Box 314, 532 24 Skara

Detta sker efter inkommen ansökan:

 1. Faktura skickas via Fortnox till ägaren enligt ifylld blankett.
 2. När fakturan är betalad och handlingarna är kompletta, startas ert ärende med officiell annonsering på hemsidan www.sifavel.se, under 1 månads tid, om originalhandlingen är borta.
 3. Eventuella protester mot att duplikat/kopia utfärdas ska inkomma till Avelskansliet inom en månad från att efterlysningen offentliggjorts på hemsidan. Inkommer protest gällande utfärdande av ersättningshandling kommer ärendet att behandlas hos Avelsledaren. Inkommer inga protester och komplett ansökan är inkommen, kan en ny originalhandling utfärdas.
 4. På den nya handlingen står angivet att detta är ett duplikat av originalhandling. Den ersätter det förkomna originalet och hästen tas ur kedjan för livsmedelsproduktion. Om/när originalhandlingen påträffas ska originalpasset omedelbart skickas till SIF Avel med tydlig förklaring. Hästpasset är avelsorganisationen egendom.

Vad kostar det?

Hästpass, återutfärdande av hästpass (förlorat eller förstört): 1.800 kr.

Avgiften är inkl. moms. Alla ärenden som inte betalas via Hestur (Payson) faktureras via Fortnox Finans.

Se även sidan Avgifter