gårdsnamn

Godtagbara namn är gårdsnamn eller dylikt. Nya gårdsnamn får inte registreras om liknande eller identiskt gårdsnamn finns i World Fengur sedan tidigare. Det är inte godtagbart med ortsnamn, kommuner, länsnamn, områden eller gårdsnamn som kan förväxlas med svenska eller utländska stuterinamn eller som allmänt används i namn på islandshästar. Stuterinamn får ej heller innehålla namn på hästras eller nummer eller bestå endast av bokstavsförkortning.

Varje gårdsnamn registreras i WorldFengur med ett unikt ID-nummer (Gårds-ID).

Ansökan om gårdsnamn skickas på mail till avelskansli@sifavel.se tillsammans med en motivering till namnet och även namn på de personer som är tillåtna att använda gårdsnamnet.