Hästens ursprung

Hästens ursprung registreras bakom hästens namn i WorldFengur med ett unikt gårds-id och områdesnummer. Hästens ursprung kan inte ändras efter att hästpass är utfärdat. Ursprung kan antingen vara uppfödarens gårdsnamn eller ett svenskt stuterinamn och kan bestå av högst två ord.
 
Vid registrering av ett nytt ursprung gäller följande:
 
Gårdsnamn

 • Namnet på den gård i Sverige där uppfödaren är bokförd är ett godtagbart ursprung.
 • Gårdsnamn är kopplat till uppfödaren och en fysisk plats i Sverige.
 • Om en annan uppfödare bor på en gård med samma gårdsnamn och används av annan uppfödare, ska det gårdsnamnet registreras med ett nytt unikt gårds-id. Det innebär att flera uppfödare kan använda samma gårdsnamn.
 • Siffror är tillåtna bakom gårdens namn (t.ex. Skattegården 2).
 • Ett gårdsnamn kan inte flyttas till ett annat områdesnummer. Det innebär att om uppfödaren flyttar så kan den inte flytta gårdsnamnet med sig.
 • Om en uppfödare vill använda som ursprung namn på en gård där den inte är folkbokförd är det endast möjligt genom ett skriftligt intyg från den som bevisligen bor på den gården.
Stuterinamn
 • Uppfödare kan ansöka om stuterinamn som ursprung.
 • Stuterinamn är kopplat till uppfödaren men inte till en geografisk plats. Områdesnummer registreras utifrån uppfödarens bostadsadress.
 • Stuterinamn kan flyttas till annat områdesnummer om uppfödarens bostadsadress ändras.
 • Stuterinamn kan inte användas av någon annan uppfödare utan skriftlig tillåtelse från stuterinamnets ägare.
 • Stuterinamn ska vara på korrekt svenska (grammatik och rättstavning) och får inte ha använts av någon annan uppfödare de senaste 10 åren, varken i Sverige eller i annat land.
 • Stuterinamn får inte innehålla bokstavsförkortningar eller siffror.
 • Ett stuterinamn får inte innehålla namn på en gård, ort, samhälle, kommun, landskap eller annan fysisk plats.
 • Ett stuterinamn får inte innehålla namn på en hästras.
 • Företagsnamn eller varumärke får användas som stuterinamn förutsatt att företagets/varumärkets ägare och uppfödaren är samma person.
 • Överlåtelse av ett stuterinamn är tillåtet.


  Ansökan om att få gårdsnamn eller stuterinamn registrerat skickas på mail till avelskansli@sifavel.se tillsammans med en motivering till namnet och även namn på de personer som är tillåtna att använda gårdsnamnet.