hästens namn

Regler om namn på Islandshästar

Från FEIFs rules and regulations:
G5.3.6 Namn på Islandshästar i WorldFengur.
Hästens namn och ursprung kan registreras i WorldFengur. Varje häst kan ha max två namn i kombination. Hästen måste ha fått namn innan (och det kan inte ändras efter) den visas på avelsbedömning eller tävlar på en officiell FEIF tävling där resultatet publiceras i WorldFengur.
Hästens namn kan ej heller ändras efter att avkomma har registrerats i WorldFengur.


I WorldFengur finns lista över alla godkända namn. Om namnet inte finns med i listan går det att ansöka om namnet (i Sverige, till avelskansli@sifavel.se) och om namnet blir accepterat registreras det i listan. Följande regler gäller för Islandshästar som registreras i WorldFengur:

  • Namn som registreras i WorldFengur ska vara på isländska och följa språkets regler om grammatik och rättstavning.
  • Namnet ska vara maskulint för hingstar/valacker och feminint för ston. Könsneutrala namn eller namn som endast består av bokstavsförkortningar är inte godkända.
  • Namn som har vulgär eller obscent innebörd; namn som anses vara av dålig smak; eller namn som kan uppfattas som stötande för religiösa, politiska eller etniska grupper är inte godkända.

Enligt SIF Avels Plan- och Riktlinjer 7:6 är byte av namn inte tillåtet efter att hästen har registrerats. Det namn som anges i passansökan är det namn som registreras förutsatt att det finns med i WorldFengurs namnlista.