registratorns checklista

Registratorns checklista vid registrering av nya hästar i WorldFengur
 
  • BETALNING – Är registreringen och passansökan betald?
  • HÄSTNAMN – Namn på islandshästar måste sedan 2016 finnas med i lista över godkända hästnamn i WorldFengur
  • UPPFÖDARE & ÄGARE – Om uppfödare och/eller ägare är annan än den som är registrerad ägare på stoet (modern) krävs intyg från moderns ägare
  • GÅRDSNAMN – Gårdsnamnet måste enligt Plan och riktlinjer vara unikt för varje uppfödare. Om någon uppfödare vill använda någon annans gårdsnamn krävs intyg från gårdsnamnets ägare
  • BETÄCKNINGSRAPPORT – Om betäckningen inte finns registrerad i WorldFengur handlar det om betäckning utanför språngrulla och härstamningskontroll behövs mot båda föräldrar.
  • SIGNALEMENTSBESKRIVNING – Har den inkommit, är den komplett, är den utförd vid sidan av modern samt gjord av godkänd ID-kontrollant?
  • CHIPMÄRKNINGSRAPPORT – Har den inkommit, är den komplett, är den utförd vid sidan av modern? Om signalementsbeskrivning och chipmärkningsrapport inte är utförda vid sidan av modern krävs härstamningskontroll mot båda föräldrar.
  • TAGEL – Har det inkommit och är det korrekt monterat? Om fölet inte är ID-kontrollerat vid sidan av modern eller om det inte finns betäckningsrapport krävs härstamningskontroll mot båda föräldrarna. Om det inte finns DNA analys på någon av föräldrarna registrerad i WorldFengur behöver även deras tagel skickas in för analys.
Bilden visar korrekt monterat tagelprov. Tagelprovet ska läggas i påsen. Alla andra former av montering måste monteras om vilket hästägaren debiteras för.
Bilden visar korrekt monterat tagelprov. Tagelprovet ska läggas i påsen. Alla andra former av montering måste monteras om vilket hästägaren debiteras för.