blanketter

DNA-test. Remiss till SLU, Hgenlab. Tagelprov som som ska skickas för dna-test.

Förlorad originalhandling – ansökningsblankett

Hästägarförsäkran till Avelsbedömning

Spattröntgen – Anvisning för veterinären

TILLÄGGSREGISTRERA häst i Sverige

Veterinärbesiktningsintyg för obedömd hingst samt testikelundersökning

Ridhästprofilen


SIF Avel har inte lagringskapacitet och arkiverar inte handlingar som inkommit för t. ex registrering av ägarbyte eller kompletteringsärenden. Det innebär att de handlingar som inkommer och ej är kompletta eller betalning uteblir, returneras till avsändaren i REK-brev efter en månads liggetid och ärendet avskrivs.