ridhästprofilen

Beskrivning
Ridhästprofilen är framtagen av FEIF för att hjälpa hästköpare att skaffa sig mera djupgående information om den tilltänkta hästen. Profilen kan således användas av både köpare och säljare men åven hingstägare för att ge stoägarna en bredare beskrivning av hingsten.
Eftersom det finns tusentals olika ryttare är det omöjligt att göra en standard beskrivning av idealhästen. Syftet med Ridhästprofilen är att ge objektiv information om hästens karaktär och skall inte ses som en kvalitetsbedömning.

Vem kan utföra testet?
Det är rekommenderat att använda tränare, som finns listad på FEIFs lista över certifierade tränare (nivå två eller högre) och som med fördel också är antingen avels- eller sportdomare. Tränaren skall underteckna protokollet med sin signatur.

Lista över FEIF certifierade tränare finns här på FEIFs hemsida.
Klicka här för att få en lista över certifierade tränare i Sverige och kontaktinformation.

Hur genomförs testet?
Övningarna skall genomföras I ett stall, utomhus och I ridhus eller på ovalbana. Första delen av testet kan genomföras i ridhus eller på ovalbana men andra delen borde genomföras ute i naturen, på en ridväg eller dylikt.
Omgivningen kan vara för hästen känd eller okänd. Huvudsaken är att det finns dokumenterat i profilen hur väl hästen känner omgivningen där testet genomfördes.
Tränaren skall se till att testet genomförs på ett säkert och behärskat sätt. Till exempel, att öppna ett paraply borde genomföras på det vis som en vanlig lugn människa skulle göra det.
Om hästen är nervös eller av andra anledningar inte kan genomföra någon del av testet, eller om tränaren anser det för osäkert, skall detta noteras i protokollet.
Ridhästprofilen består av linjära beskrivningar som har motsatta ord på var sida, t.ex. spänd på ena sidan och lugn på den andra. Tränaren skall sedan avgöra vart på skalan egenskapen hör hemma utifrån orden på ändarna.

Klicka här för att öppna Ridhästprofilen