ansökan om hästpass

Hästpassansökan direkt till kansliet

Om du av någon anledning inte har möjlighet att använda Hestur kan du skicka in din registrerings- och passansökan direkt till kansliet. Eftersom denna typen av ärenden tar längre tid på kansliet tillkommer det en administrationsavgift på 500 kr per häst. Om något saknas debiteras även kompletteringsavgift enligt prislista.

Chipmärkning:
Jordbruksverkets lista över chiptillverkare och chipnummer som är godkända att använda från 2021-04-21 vid märkning av häst. Länk
Observera att från 2021-04-21 får hästar som chipmärks endast märkas med godkänt chip!

För en komplett ansökan skriver du TYDLIGT i numrerad ordning på ett A4 papper:

 1. Namn på hästen – Obs. lista i WorldFengur med godkända hästnamn. Andra namn är inte tillåtna.
 2. Gårdsnamn – Om gårdsnamnet tidigare har använts av annan uppfödare krävs intyg om att användning är OK
 3. Födelsedatum – År, månad och dag
 4. Faderns namn och registreringsnummer
 5. Moderns namn och registreringsnummer
 6. Färg på hästen i ansökan
 7. Ev. tecken på hästen
 8. Uppfödarens fullständiga namn, adress samt WF-ID
 9. Ägarens fullständiga namn, adress samt WF-ID
 10. Fakturamottagarens fullständiga namn, adress, personnummer, telefon samt email


Följande måste skickas till kansliet tillsammans med ovan nämnda A4 papper:

 1. Tagelprov
 2. Signalementsbeskrivning i orginal
 3. Chipmärkningsrapport i orginal
 4. Betäckningsintyg – Skrivs ut från WorldFengur

Kontrollera att signalementsbeskrivningen och chipmärkningsrapporten är korrekt ifyllda samt att tagelprovet är monterat enligt SLU:s anvisningar. Om något saknas eller är felaktigt innebär det merkostnad för dig som hästägare! Klicka här för att se hur det skall se ut.
Punkt 1, 2 och 3 utfärdas av en auktoriserad ID-kontrollant av kategori 1.

Lägg handlingarna i samma kuvert och skicka till:
SIF-avel
Box 314
532 24 Skara


När ärendet inkommer till kansliet börjar registrator med att kontrollera att ansökan är komplett. Därefter skickas en faktura till den som är angiven som fakturamottagare på pappret. Det är först när fakturan är betalad som hästen registreras.
Om betäckningen finns rapporterad krävs endast härstamningskontroll mot fader. Om betäckningen däremot inte finns rapporterad eller om chipmärkning och/eller signalementsbeskrivning inte är utfört vid sidan av modern krävs fullständig härstamningskontroll (mot fader och moder). När härstamningskontrollen är godkänd och registrerad i WorldFengur utfärdas hästpasset och skickas med rekommenderad post.

Vad är det som registrator kontrollerar vid ansökan om registrering och hästpass?

Vad kostar ett hästpass?

Hästpass och registrering, yngre än 6 månader: 1.000 kr

Hästpass och registrering, från och med 6 månaders ålder:
1.800 kr

Hästpass och registrering, betäckning finns ej registrerad, e. hingst som inte löst licens: 8.750 kr

Hästpass och registrering, betäckning finns ej registrerad, e. hingst med licens: 5.000 kr

Hästpass till redan registrerad häst med lösbladspass som innehåller signalementsbeskrivning: 500 kr

Hästpass till redan registrerad häst med registreringsbevis: 1.500 kr

Hästpass, återutfärdande av hästpass (förlorat eller förstört): 1.800 kr

DNA-test: 600 kr per styck. För härstamningskontroll.

Montering av tagel per st: 150 kr (Om tagel som inkommer inte är korrekt monterat enligt SLUs monteringskit, annars kostar det inget extra).

Administrationsavgift
(vid passansökningar som inte kommer via Hestur): 500 kr

DNA härstamningskontroll mot fader är obligatoriskt på alla hästar sedan 2009. Om betäckning finns ej registrerad eller om ID-kontroll är inte utförd vid sidan av moder är även härstamningskontroll mot moder obligatoriskt.

Alla avgifter är inkl. moms. Alla ärenden som inte betalas via Hestur (Payson) faktureras via Fortnox Finans.

Se även sidan Avgifter