Ny BLUP i WORLDFENGUR

I dag har ny BLUP publicerats i WorldFengur. En rad ändringar har genomförts i metoden för beräkning av avelsvärdet, dessa ändringar kan du läsa närmare om här. För mera utförlig information om hur du kan använda dig av BLUP i ditt avelsarbete kan du läsa under fliken "Övrigt", "BLUP".
Det är viktigt att komma ihåg att BLUP är endast relevant att använda som jämförelse med andra hästar. Att endast veta att den egna hästen har 105 i BLUP ger begränsad nytta. BLUP är i slutändan en rangordning av individer utifrån hur intressanta de är för det globala avelsarbetet av islandshästar. Då BLUP beräknas samtidigt för alla hästar registrerade med kön och födelseår i WorldFengur (den äldsta hästen med BLUP är född år 1908) behöver en kontrollgrupp anges som referens, eftersom medelvärdet ska ligga på 100 och i det sammanhanget är avlidna hästar inte relevanta. Denna kontrollgrupp är nu alla hästar födda på Island de senaste 10 åren.
Efter den genomförda ändringen sjunker populationens BLUP med i snitt 7,8 enheter. Ändringen av individer är allt ifrån en höjning med 14 enheter till en sänkning med 37 enheter. Den högsta hästen har nu 139 i BLUP total, vilket är högre än tidigare och den lägsta har 47 i BLUP total, vilket är lägre än tidigare. Spridningen har med andra ord ökat och det är större skillnad på de högsta och de lägsta.
BLUP publiceras nu också för den nya egenskapen som heter helt enkelt ”Bedömningsdeltagande”. Denna egenskap baseras på ston 6 år och äldre och återspeglar till hur stor del de kommer till bedömning. Ston som är 6 år eller äldre påverkas negativt om de inte är bedömda och samma gäller deras föräldrar. Bedömningsdeltagandet ger indikation om hur sannolikt det är att individen själv kommer att visas men också hur sannolikt det är att avkommorna efter den kommer att visas.
För att få ett perspektiv på vad ändringarna har haft för konsekvenser finns ett antal tabeller i dokumentet här.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter