NYHETSARKIV

2021

Årets höstmöte blir den 4 december på Best Western John Bauer hotell i Jönköping med start kl. 13:00

Antal deltagare är tyvärr begränsat till 50 pers. För att vara säkra på att alla får plats i lokalen ber vi att ni anmäler att ni kommer till avelsledare@sifavel.se. 

Det går även att följa mötet på Zoom: Klicka här för att komma till mötet (aktiveras kl. 12:50 på lördag 4 december). För att komma in i mötet behöver du ange Passcode: 543433

Program

13:00 - Inledning 
13:30 - Genomgång av årets avelsresultat (bedömningar, betäckningar och BLUP)
14:30 - Prisutdelning

 • Årets högst bedömda hästar
 • Avkommepremier
 • Årets avelsvisare
 • Årets uppfödare
 • HEDERSPREMIE UPPFÖDARE (nytt pris!)
15:15 - Kaffepaus
15:45 - Heiðrún Sigurðardóttir berättar om genetisk forskning på egenskapen rygg och kors och dess betydelse för gångartskvalitet. 
16:15 - Utvärdering av uppdateringar i bedömningssystemet
17:15 - Diskussioner
18:00 - Slut
 
Läs hela inlägget »

På årets höstbedömning på Romme är det 68 hästar som har blivit totalbedömda och ytterligare 10 hästar som har blivit exteriörbedömda.

Öppna bedömningen startar i morgon 5 september kl. 08:00.

Grupper på öppna bedömningen.

Läs hela inlägget »

Avelsbedömningen på Romme kommer att starta med exteriörbedömning kl. 12:30 torsdagen 2 september och avslutas med öppen bedömning på söndag 5 september.

Incheckning är möjlig från och med kl. 14:00 onsdagen 1 september och det är tyvärr inte möjligt att komma med hästar till platsen tidigare än så. 

Klicka här för tidsprogram 

Läs hela inlägget »

Det står nu klart att vi är tvungna att ändra datum på höstbedömningen på Romme. Bedömningen kommer börja fredagen 3 september och avslutas med öppen bedömning söndagen 5 september.
Vi beklagar att vi inte kan hålla oss till den ursprungliga planeringen, det hade vi givetvis gjort om vi på något sätt hade hade haft den möjligheten.
Anmälan till bedömningen är fortsatt öppen till och med onsdagen 18 augusti. 

Läs hela inlägget »

Det är 38 hästar som är totalbedömda på avelsbedömningen på Axevalla under dagarna 1-2 juni. Öppna bedömningen genomförs imorgon lördag 3 juni med start kl. 09:00
Grupper på öppna bedömningen

Läs hela inlägget »

Avelsbedömningen på Axevalla börjar med exteriörbedömning kl. 18:00 onsdagen 30 juni och avslutas med öppen bedömning som börjar kl. 09:00 på lördag 3 juli. 
Klicka här för tidsprogram

Läs hela inlägget »

Under dagarna 10-11 juni bedömdes 50 hästar varav 42 blev totalbedömda. Öppen bedömning är söndagen 12 juni med start kl. 08:00,

Grupper inför öppna bedömningen på Axevalla 1

Läs hela inlägget »

Avelsbedömningen på Axevalla genomförs dagarna 10-12 juni och det är 57 hästar anmälda. Här nedan hittar du tidsprogram till bedömningen:

Tidsprogram för Axevalla 1

Läs hela inlägget »

Till följd av de ändrade restriktionerna så har SIF Avels styrelse beslutat att fr.o.m den 1/6 tillåta publik utomhus upp till 100 personer vid våra avelsbedömningar. Även icke yrkesverksamma och personer under 18 år tillåts visa hästar.
Inomhus gäller fortfarande att max 8 personer får röra sig på samma yta.
Publik får ej besöka stallar eller andra utrymmen inomhus på anläggningarna där bedömningarna hålls. Publik och deltagare uppmanas att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom.

Läs hela inlägget »

Det är 68 hästar som har blivit totalbedömda på avelsbedömningen på Romme under dagarna 27-29 maj.
Öppna bedömningen är söndag 30 maj med start kl. 08:00.

Klicka här för grupper på öppna bedömningen

Läs hela inlägget »

Då några efteranmälningar har inkommit efter att anmälan stängde finns här nu ett uppdaterat tidsprogram för avelsbedömningen på Romme som börjar på torsdag 27 maj.

Uppdaterat tidsprogram för Romme 1
 

Läs hela inlägget »

Som tidigare har publicerats kommer tillsvidare endast yrkesverksamma över 18 år kunna vistas på bedömningsplatserna. Anledningen till detta är förstås att begränsa antalet personer på bedömningsplatsen. Detta innebär också att precis som förra året genomförs bedömningarna utan publik. Samtliga bedömningar kommer däremot filmas och filmerna kommer vara tillgängliga på Hestur snart efter visningen. 

Avelsbedömningen på Margaretehof börjar måndagen 24 maj kl. 14:30 och öppna bedömningen börjar på onsdag 16 maj kl. 08:00. 
Tidsprogram till Margaretehof och grupper

Avelsbedömningen på Romme börjar torsdagen 27 maj kl. 08:00 och öppna bedömningen börjar på söndag 30 maj kl. 08:00. 
Tidsprogram till Romme och grupper

Läs hela inlägget »

FEIF avelsdomarkommitté har skickat ut informationsbrev inför året bedömningssäsong.
Samtliga 28 aktiva avelsdomare har under vintern varit aktiva i flera tränings seminarier och online möten. Som resultat av det som diskuterades där är det några punkter som kan behöva klargöras innan bedömningarna drar igång.

I den uppdaterade domarhandledningen ligger det ökad fokus på mätningen av hästarna vid bedömning av exteriör. Egenskaperna hals, manke och bog, rygg och kors samt proportioner är även alltid öppna under ridbedömningen så att egenskapernas funktionalitet kan reflekteras i bedömningen, och gäller detta för alla hästar som kommer till totalbedömning oavsett om domarna sätter en pil på egenskapen eller inte. Det kan också nämnas att poängen 9,0 är högsta möjliga poäng för hals, manke och bog om hästen inte visas riden.

Det har tillkommit regler om nosgrimmans åtspänning. Detta är i grunden samma regler som gäller i sporten, dvs. att det måste finnas minst 1,5 cm avstånd från näsbenet och nosremmen på en vanlig nosgrimma och 1,0 cm på en engelsk nosgrimma. Detta mäts med ett särskilt instrument som redan har använts ett tag i samma tillgång i sporten.

Ryttare är inte tillåtna att ändra något på nosgrimman före utrustningskontrollen. Första gången det händer en ryttare på en bedömning att nosgrimman är för hårt åtspänd får ryttaren en varning. Andra gången det händer samma ryttare på samma bedömning får ryttaren en officiell varning och bedömningen registreras inte, alternativt att eventuella höjningar uteblir om det sker på den öppna bedömningen.

Angående det nytillkomna kravet på lös tygel i tölt för de högsta poängen (9,0 eller högre) så finns det några saker som behöver klargöras.

 • För att få 9,0 eller högre för tölt måste hästen, enligt den nya domarhandledningen, vara välbalanserad och bära sig själv. Detta innebär helt enkelt att hästens balans och kroppshållning inte är framtvingat av ryttarens händer.
 • Detta är anledningen till de nya kraven om att ryttaren ska lossa på tygeln några sekunder i tölt för att visa att hästen bär sig själv för att hästen ska kunna få 9,0 för tölt. Vad som händer de första sekunderna efter att tygeln lossar ger värdefull information om hästens balans och bärighet. Observera att detta måste ske på 100 meters sträckan i mitten på banan så att det är väl synligt för domarna.
 • Om hästen är i god balans och bär sig själv kommer hästens balans och kroppshållning inte ändras märkvärt de första sekunderna efter att tygeln lossar. Hur hästen bär upp huvudet, halsen och ryggen förblir oförändrat.
 • Det är INTE krav att visa tölt på lös tygel någon längre sträcka.
 • När tölt visas på lös tygel är det fortfarande kvaliteten på gångarten som bedöms, dvs. takt, steglängd, rörelser, smidighet, kroppshållning osv. För att lös tygel i tölt ska hjälpa till för att få poängen 9,0 så behöver kvaliteten på tölten vara för 9,0 även under tiden som tygeln är lös.  
 • Att lätta på tygeln och ta upp tygelkontakt igen kan även ge domarna med värdefull information om hästens ridbarhet.

Det är rätt att även påminna om andra krav som tillkom 2020. För att hästen ska kunna få 9,0 eller högre för sakta tölt så måste denna visas från skritt. Där är det inte själva övergången som bedöms, men det ger värdefull information om hästens anlag för bärighet att se den gå in i sakta tölt från skritt istället för att se den sakta tölten efter en nedtagning från högre tempo. Övergången från skritt bör ske inom 150 meters sträckan i mitten på banan för att vara väl synlig för domarna.
För att erhålla 9,0 eller högre för trav måste den visas både i långsamt/mellantempo och upp till ett högt tempo.
Det är även bra att påminna om att för fyraåriga hästar krävs endast att de springer i de snabba gångarterna pass och snabb galopp för 75 meter för att erhålla full poäng.
Brevet från FEIF domarkommittén hittar du i sin helhet här.
 

Läs hela inlägget »
 • Avelsbedömningarna år 2021 är tillgängliga för yrkesverksamma inom islandshästsektorn.
 • Bedömningsplatsen är en strikt arbetsplats.
 • Endast yrkesverksamma ryttare och anställda hästskötare får befinna sig på arbetsplatsen.
 • Ingen med sjukdomssymptom får komma till bedömningsplatsen.
 • Ingen publik och inga barn över ett (1) års ålder tillåts på bedömningsplatsen.
 • Personer med kända riskfaktorer bör undvika att komma.
 • Antalet hästskötare/medhjälpare kommer att begränsas utifrån anmälda hästar per ryttare.
 • Alla måste hålla social distans både inomhus och utomhus.
 • Deltagare bör så långt möjligt hålla sig inom ”sitt” stall eller utomhus.
 • Noggrann handhygien är mycket viktig.
 • Namnen på medföljande hästskötare ska meddelas senast två dagar innan första bedömningsdagen.
 • Hästskötare och annan personal skall vara lägst 18 år gamla.
 • Bedömningsansvarig anvisar stallplats.
 • Personer som vistas på bedömningsplatsen utan att vara anmälda som personal eller hästskötare kommer att avvisas och det kan även leda till påföljd. Se nedan angående överträdelse.
 • Transportörer tillåts uppehålla sig på bedömningsplatsen under den begränsade tidsrymd som krävs för att lämna eller hämta hästar.
 • Vid ankomst och hämtning av hästarna kan fler personer hjälpa till än de som anmälts. Dessa medhjälpare får lasta av eller på, men skall lämna bedömningsplatsen omedelbart efter avlastning/lastning.
 • Personer som befinner sig på bedömningsplatsen och anser sig utföra sitt yrke har själva ansvar för att intyga sin yrkesverksamhet vid kontroll. Detta kan göras genom uppvisande av F-skattsedel eller anställningsavtal.
 • Överträdelse kan enligt SIF Avels interna regler ge påföljder som tillrättavisning eller avstängning från stiftelsens evenemang, dvs i detta fall avelsbedömning. Avstängning kan gälla från ett halvt år till högst två år, dvs minst resten av bedömningssäsongen.
Läs hela inlägget »

SIF Avel följer Folkhälsomyndighetens råd och regeringens restriktioner, samt har bedömt riskerna i enlighet med Folkhälsomyndighetens riskbedömningsdokument. Vi arbetar proaktivt för att minska riskerna för smittspridning. För att kunna genomföra avelsbedömningar i år så måste platserna där bedömningarna äger rum betraktas som strikta arbetsplatser, där endast de som har en arbetsuppgift att sköta får uppehålla sig. Årets bedömningar kommer att filmas, som föregående år, och finnas tillgängliga på Hestur mot en kostnad. SIF Avels styrelse har beslutat att nedanstående regler ska gälla.
 
Följande gäller:

 • Ingen publik tillåts.
 • Anläggningen där avelsbedömning hålls är en strikt arbetsplats där endast yrkesverksam personal tillåts. Yrkesverksam personal är personer som erhåller arvode, bedriver beskattningsbar verksamhet eller har en löneanställning. Till dessa räknas:
  • Funktionärer och domare.
  • Tränare/ryttare.
  • Anställda hästskötare.
  • Transportörer.
 • Antalet medföljande hästskötare kommer att begränsas i proportion till anmälda hästar.
 • Medföljande hästskötare ska ha ett anställningsförhållande och vara juridiskt ansvarig för sin egen person, dvs vara minst 18 år gammal.

De som redan har anmält till bedömning med visare som inte uppfyller kraven om yrkesverksamhet kan kontakta avelsledare@sifavel.se för återbetalning av anmälningsavgiften.
Läs hela inlägget »

Information om årets avelsbedömningar finns nu både i Hestur och WorldFengur. Anmälan till samtliga årets bedömningar öppnar i morgon, 1 april i Hestur.
Anmälningsavgifter är oförändrade från förra året.

Klicka här för information om anmälningsavgifter samt vilka krav hästen behöver uppfylla för att kunna bli anmäld.

Läs hela inlägget »

Arkiv

Länkar

-

Senaste nyheter