NYHETSARKIV

2020 > 03

SIF Avel har under hösten och vintern genomfört ett antal Avelsrådslag i olika delar av landet. Avelsrådslagen har behandlat de kommande ändringarna i bedömningssystemet och i BLUP. Det har funnits möjlighet att diskutera de föreslagna ändringarna.

I januari beslutade den internationella organisationen dvs FEIF, att dessa förändringar i bedömningssystemet och i BLUP skall gälla från och med i år.

Vid den senaste större förändringen av BLUP 2004, blev det en ”devalvering” dvs det blev en sänkning av många hästars BLUP och detta kommer även att hända denna gång, men det kommer även att finnas hästar som behåller sin BLUP. På WorldFengur kommer snart den nya BLUP-beräkningen publiceras.

SIF Avel beslutar om nedanstående ändringar och dessa ändringar kommer att gälla från och med 2021. I år (2020) gäller fortfarande nuvarande regler som finns under Avelsplan för islandshästar i Sverige, se här. Unghingstar med 115–119 har för närvarande möjlighet att betäcka maximalt 10 ston, men i år kommer hingstar med minst 115 i BLUP att ges dispens för betäckning av ett obegränsat antal ston.

För samtliga hingstar gäller fortsatt krav på DNA härstamningskontroll mot både moder och fader. Obedömda hingstar behöver uppvisa veterinärintyg inklusive mätning av testiklar. Samtliga hingstar 5 år och äldre måste ha ett grönt S (ej spatt) registrerat i WorldFengur.

Hingstlicenser från och med 2021:

BLUP licens för hingstar 2-4 år:
Minst 115 i BLUP (BLUP total, antingen med eller utan pass). Gäller för obegränsat antal ston.

Betäckningslicens för hingstar 4 år och äldre:
Totalbedömd och med minst 95 i BLUP (BLUP total, antingen med eller utan pass). Gäller för obegränsat antal ston.

Andra hingstar kan fortsatt lösa gårdshingstlicens som tills vidare är oförändrad, den gäller för 1 sto med identiska ägarförhållanden som hingsten.

Läs hela inlägget »

Inom de närmaste dagarna kommer ny BLUP publiceras för alla hästar i WorldFengur. Vanligtvis görs nya beräkningar efter en genomförd bedömningssäsong. Anledningen till att nya beräkningar görs nu är delvis ändringar i bedömningssystemet men även implementering av en rad ändringar som har förberetts under flera år. Senast då lika stora uppdateringar/ändringar gjordes på metoden för att beräkna BLUP för Islandshästar, var 2004. Innan de ändringarna hade de högst rankade hästarna börjat närma sig 140 i BLUP och i vissa egenskaper låg de högst rankade hästarna runt 150. De ändringarna medförde att stor del av populationen fick en betydligt lägre BLUP siffra än vad de hade innan, men rangordningen var i princip oförändrad.
Samma sak kommer att hända med de ändringar som genomförs nu, förutom att vi  eventuellt kan förvänta oss lite justeringar även i rangordningen. Detta resulterar i att gränser för t.ex. avkommepremier kommer att behöva sänkas och med stor sannolikhet behöver även gränsen för BLUP-hingstar för att lösa licens i Sverige att justeras.
När den nya BLUPen publiceras kan vi med andra ord inte jämföra den med vad den enskilda hästen hade för BLUP innan. Hur mycket den enskilda hästen ändras i BLUP är inte relevant och det är inte heller relevant att prata om att hästar sjunker i BLUP med dessa ändringar. Det som är däremot relevant är att se vart den enskilda hästen ligger på skalan i jämförelse med andra hästar, då BLUP systemet  i slutändan bygger på en rangordning och jämförelse. De hästar som ligger högst i populationen är de som är mest sannolika till att bidra till avelsframsteg, baserat på den information som finns att tillgå.

De ändringar som inkluderas vid beräkningarna är:
Nya viktfaktorer, enligt ändringar på bedömningssystemet som börjar gälla från och med i år.

  • Sakta galopp inkluderas
  • BLUP total för alla hästar där passen räknas inte med (BLUP där passen räknas med publiceras givetvis även i fortsättningen).
  • Sakta galopp och sakta tölt är genetiskt korrelerade med andra egenskaper. Den informationen har inte inkluderats i beräkningarna förr än nu.
  • Analys för passgenen (DMRT3) påverkar hur passpoäng hanteras in i systemet. Om hästen har genotypen CA så behandlas nu poängen 5,0 som ”missing value” och BLUP för pass hos den hästen baseras då enbart på information från härstamning och avkommor.
  • Bedömningsdeltagande definieras som egenskap. Detta påverkar mest hingstar som har många avkommor på det viset att om det är låg andel av avkommorna som kommer till bedömning, så sjunker hingstens  BLUP. Detta baseras dock i första skedet enbart på avkommor som är ston, 6 år och äldre. Detta har med stor sannolikhet även följdeffekten att även ston sjunker fortare i BLUP än vad de har gjort tidigare om ingen information om avkommorna tillkommer, och då framförallt de ston som är obedömda.
Läs hela inlägget »

Arkiv

Länkar

-

Senaste nyheter