NYHETSARKIV

2020 > 04

Eftersom årets sport SM inte kommer arrangeras i slutet på juni som var planerat har SIF Avel beslutat att även ställa in den avelsbedömning som skulle arrangeras i samband med SM.
Ytterligare ett bedömningstillfälle kommer dock läggas till i kalendern, på Romme i vecka 27. Mera utförlig information om datum och max antal hästar kommer presenteras längre fram.

Läs hela inlägget »

I dag har ny BLUP publicerats i WorldFengur. En rad ändringar har genomförts i metoden för beräkning av avelsvärdet, dessa ändringar kan du läsa närmare om här. För mera utförlig information om hur du kan använda dig av BLUP i ditt avelsarbete kan du läsa under fliken "Övrigt", "BLUP".
Det är viktigt att komma ihåg att BLUP är endast relevant att använda som jämförelse med andra hästar. Att endast veta att den egna hästen har 105 i BLUP ger begränsad nytta. BLUP är i slutändan en rangordning av individer utifrån hur intressanta de är för det globala avelsarbetet av islandshästar. Då BLUP beräknas samtidigt för alla hästar registrerade med kön och födelseår i WorldFengur (den äldsta hästen med BLUP är född år 1908) behöver en kontrollgrupp anges som referens, eftersom medelvärdet ska ligga på 100 och i det sammanhanget är avlidna hästar inte relevanta. Denna kontrollgrupp är nu alla hästar födda på Island de senaste 10 åren.
Efter den genomförda ändringen sjunker populationens BLUP med i snitt 7,8 enheter. Ändringen av individer är allt ifrån en höjning med 14 enheter till en sänkning med 37 enheter. Den högsta hästen har nu 139 i BLUP total, vilket är högre än tidigare och den lägsta har 47 i BLUP total, vilket är lägre än tidigare. Spridningen har med andra ord ökat och det är större skillnad på de högsta och de lägsta.
BLUP publiceras nu också för den nya egenskapen som heter helt enkelt ”Bedömningsdeltagande”. Denna egenskap baseras på ston 6 år och äldre och återspeglar till hur stor del de kommer till bedömning. Ston som är 6 år eller äldre påverkas negativt om de inte är bedömda och samma gäller deras föräldrar. Bedömningsdeltagandet ger indikation om hur sannolikt det är att individen själv kommer att visas men också hur sannolikt det är att avkommorna efter den kommer att visas.
För att få ett perspektiv på vad ändringarna har haft för konsekvenser finns ett antal tabeller i dokumentet här.

Läs hela inlägget »

Det är just nu många som frågar hur det blir med avelsbedömningarna i år och det är lämpligt att förtydliga hur det ligger till.

Vi kommer givetvis att följa myndigheternas rekommendationer och behöver vidta åtgärder för att begränsa möjligheten till smittspridning och undvika att riskera deltagarnas och personalens hälsa. Bedömningarna kommer att arrangeras utan publik, med en begränsning på antalet visare och även hästskötare. Ryttare som har flera hästar anmälda kommer ha företräde ifall det är för många ryttare anmälda och troligtvis blir antalet hästskötare begränsat till 1 per 5 hästar (visare med 1-5 hästar får ha en hästskötare, 6-10 hästar får ha två osv.).
Alla bedömningar kommer att filmas, så att det kommer finnas film på alla hästar som bedöms under året. Under exteriörbedömningen fortsätter vi som tidigare med att fotografera varje häst när den står framför domarna och lägga ut på facebooksidan ”Avelsbedömningar i Sverige”.
Endast de som krävs för att genomföra bedömningarna får befinna sig på bedömningsplatsen, dvs. bedömningspersonalen (6 personer), visare, hästskötare och banpersonal. Barn under 13 års ålder får inte finnas på bedömningsplatsen. Socialt umgänge på bedömningsplatsen ska minimeras. Ytterligare riktlinjer kommer att utfärdas när bedömningarna börjar närma sig i tid.
Hur mycket vi behöver begränsa antalet deltagare och hur strikta åtgärder vi behöver vidta för att kunna genomföra bedömningarna avgörs av hur läget är i landet vid den tidpunkten.

Läs hela inlägget »

Arkiv

Länkar

-

Senaste nyheter