NYHETSARKIV

2020

Kansliet är stängt onsdagen 30 december och över nyår. Ordinarie öppettider gäller igen från och med måndag 4 januari.

Läs hela inlägget »

Klicka på länken för att komma till livestream från höstmötet:

https://www.facebook.com/sifavel/live/

Läs hela inlägget »

Årets höstmöte kommer genomföras imorgon, lördag 14 november med något ovanliga former. På grund av smittläget i landet genomförs mötet utan deltagare på plats, men istället kommer mötet livesändas på vår Facebook sida.  Frågor kan skickas till SIF Avel via messenger och kommer att besvaras i mån av tid.

Program:

13:00 - Introduktion av SIF Avels ordförande
13:15 - Bedömningsåret 2020 - sammanfattning och statistik
14:30 - Presentation av årets pristagare

PAUS

15:30 - Ekonomi i uppfödning av islandshästar
16:30 - SLUT
 

Läs hela inlägget »

Välkommen till SIF Avels nya hemsida! Sidans struktur är i stora drag densamma som tidigare för att du som användare fortfarande ska känna igen dig, men vår ambition är att informationen nu ska vara tydligare och mera överskådlig med bland annat en annan layout och bättre markering av länkar.
I nuläget blir dock bilderna beskurna i mobilversionen. Enligt leverantören ska detta rättas till i deras kommande version av programmet med bättre stöd för mobilen.
Vi hoppas att ni kommer att gilla den nya hemsidan!

Läs hela inlägget »

Eftersom årets sport SM inte kommer arrangeras i slutet på juni som var planerat har SIF Avel beslutat att även ställa in den avelsbedömning som skulle arrangeras i samband med SM.
Ytterligare ett bedömningstillfälle kommer dock läggas till i kalendern, på Romme i vecka 27. Mera utförlig information om datum och max antal hästar kommer presenteras längre fram.

Läs hela inlägget »

I dag har ny BLUP publicerats i WorldFengur. En rad ändringar har genomförts i metoden för beräkning av avelsvärdet, dessa ändringar kan du läsa närmare om här. För mera utförlig information om hur du kan använda dig av BLUP i ditt avelsarbete kan du läsa under fliken "Övrigt", "BLUP".
Det är viktigt att komma ihåg att BLUP är endast relevant att använda som jämförelse med andra hästar. Att endast veta att den egna hästen har 105 i BLUP ger begränsad nytta. BLUP är i slutändan en rangordning av individer utifrån hur intressanta de är för det globala avelsarbetet av islandshästar. Då BLUP beräknas samtidigt för alla hästar registrerade med kön och födelseår i WorldFengur (den äldsta hästen med BLUP är född år 1908) behöver en kontrollgrupp anges som referens, eftersom medelvärdet ska ligga på 100 och i det sammanhanget är avlidna hästar inte relevanta. Denna kontrollgrupp är nu alla hästar födda på Island de senaste 10 åren.
Efter den genomförda ändringen sjunker populationens BLUP med i snitt 7,8 enheter. Ändringen av individer är allt ifrån en höjning med 14 enheter till en sänkning med 37 enheter. Den högsta hästen har nu 139 i BLUP total, vilket är högre än tidigare och den lägsta har 47 i BLUP total, vilket är lägre än tidigare. Spridningen har med andra ord ökat och det är större skillnad på de högsta och de lägsta.
BLUP publiceras nu också för den nya egenskapen som heter helt enkelt ”Bedömningsdeltagande”. Denna egenskap baseras på ston 6 år och äldre och återspeglar till hur stor del de kommer till bedömning. Ston som är 6 år eller äldre påverkas negativt om de inte är bedömda och samma gäller deras föräldrar. Bedömningsdeltagandet ger indikation om hur sannolikt det är att individen själv kommer att visas men också hur sannolikt det är att avkommorna efter den kommer att visas.
För att få ett perspektiv på vad ändringarna har haft för konsekvenser finns ett antal tabeller i dokumentet här.

Läs hela inlägget »

Det är just nu många som frågar hur det blir med avelsbedömningarna i år och det är lämpligt att förtydliga hur det ligger till.

Vi kommer givetvis att följa myndigheternas rekommendationer och behöver vidta åtgärder för att begränsa möjligheten till smittspridning och undvika att riskera deltagarnas och personalens hälsa. Bedömningarna kommer att arrangeras utan publik, med en begränsning på antalet visare och även hästskötare. Ryttare som har flera hästar anmälda kommer ha företräde ifall det är för många ryttare anmälda och troligtvis blir antalet hästskötare begränsat till 1 per 5 hästar (visare med 1-5 hästar får ha en hästskötare, 6-10 hästar får ha två osv.).
Alla bedömningar kommer att filmas, så att det kommer finnas film på alla hästar som bedöms under året. Under exteriörbedömningen fortsätter vi som tidigare med att fotografera varje häst när den står framför domarna och lägga ut på facebooksidan ”Avelsbedömningar i Sverige”.
Endast de som krävs för att genomföra bedömningarna får befinna sig på bedömningsplatsen, dvs. bedömningspersonalen (6 personer), visare, hästskötare och banpersonal. Barn under 13 års ålder får inte finnas på bedömningsplatsen. Socialt umgänge på bedömningsplatsen ska minimeras. Ytterligare riktlinjer kommer att utfärdas när bedömningarna börjar närma sig i tid.
Hur mycket vi behöver begränsa antalet deltagare och hur strikta åtgärder vi behöver vidta för att kunna genomföra bedömningarna avgörs av hur läget är i landet vid den tidpunkten.

Läs hela inlägget »

SIF Avel har under hösten och vintern genomfört ett antal Avelsrådslag i olika delar av landet. Avelsrådslagen har behandlat de kommande ändringarna i bedömningssystemet och i BLUP. Det har funnits möjlighet att diskutera de föreslagna ändringarna.

I januari beslutade den internationella organisationen dvs FEIF, att dessa förändringar i bedömningssystemet och i BLUP skall gälla från och med i år.

Vid den senaste större förändringen av BLUP 2004, blev det en ”devalvering” dvs det blev en sänkning av många hästars BLUP och detta kommer även att hända denna gång, men det kommer även att finnas hästar som behåller sin BLUP. På WorldFengur kommer snart den nya BLUP-beräkningen publiceras.

SIF Avel beslutar om nedanstående ändringar och dessa ändringar kommer att gälla från och med 2021. I år (2020) gäller fortfarande nuvarande regler som finns under Avelsplan för islandshästar i Sverige, se här. Unghingstar med 115–119 har för närvarande möjlighet att betäcka maximalt 10 ston, men i år kommer hingstar med minst 115 i BLUP att ges dispens för betäckning av ett obegränsat antal ston.

För samtliga hingstar gäller fortsatt krav på DNA härstamningskontroll mot både moder och fader. Obedömda hingstar behöver uppvisa veterinärintyg inklusive mätning av testiklar. Samtliga hingstar 5 år och äldre måste ha ett grönt S (ej spatt) registrerat i WorldFengur.

Hingstlicenser från och med 2021:

BLUP licens för hingstar 2-4 år:
Minst 115 i BLUP (BLUP total, antingen med eller utan pass). Gäller för obegränsat antal ston.

Betäckningslicens för hingstar 4 år och äldre:
Totalbedömd och med minst 95 i BLUP (BLUP total, antingen med eller utan pass). Gäller för obegränsat antal ston.

Andra hingstar kan fortsatt lösa gårdshingstlicens som tills vidare är oförändrad, den gäller för 1 sto med identiska ägarförhållanden som hingsten.

Läs hela inlägget »

Inom de närmaste dagarna kommer ny BLUP publiceras för alla hästar i WorldFengur. Vanligtvis görs nya beräkningar efter en genomförd bedömningssäsong. Anledningen till att nya beräkningar görs nu är delvis ändringar i bedömningssystemet men även implementering av en rad ändringar som har förberetts under flera år. Senast då lika stora uppdateringar/ändringar gjordes på metoden för att beräkna BLUP för Islandshästar, var 2004. Innan de ändringarna hade de högst rankade hästarna börjat närma sig 140 i BLUP och i vissa egenskaper låg de högst rankade hästarna runt 150. De ändringarna medförde att stor del av populationen fick en betydligt lägre BLUP siffra än vad de hade innan, men rangordningen var i princip oförändrad.
Samma sak kommer att hända med de ändringar som genomförs nu, förutom att vi  eventuellt kan förvänta oss lite justeringar även i rangordningen. Detta resulterar i att gränser för t.ex. avkommepremier kommer att behöva sänkas och med stor sannolikhet behöver även gränsen för BLUP-hingstar för att lösa licens i Sverige att justeras.
När den nya BLUPen publiceras kan vi med andra ord inte jämföra den med vad den enskilda hästen hade för BLUP innan. Hur mycket den enskilda hästen ändras i BLUP är inte relevant och det är inte heller relevant att prata om att hästar sjunker i BLUP med dessa ändringar. Det som är däremot relevant är att se vart den enskilda hästen ligger på skalan i jämförelse med andra hästar, då BLUP systemet  i slutändan bygger på en rangordning och jämförelse. De hästar som ligger högst i populationen är de som är mest sannolika till att bidra till avelsframsteg, baserat på den information som finns att tillgå.

De ändringar som inkluderas vid beräkningarna är:
Nya viktfaktorer, enligt ändringar på bedömningssystemet som börjar gälla från och med i år.

  • Sakta galopp inkluderas
  • BLUP total för alla hästar där passen räknas inte med (BLUP där passen räknas med publiceras givetvis även i fortsättningen).
  • Sakta galopp och sakta tölt är genetiskt korrelerade med andra egenskaper. Den informationen har inte inkluderats i beräkningarna förr än nu.
  • Analys för passgenen (DMRT3) påverkar hur passpoäng hanteras in i systemet. Om hästen har genotypen CA så behandlas nu poängen 5,0 som ”missing value” och BLUP för pass hos den hästen baseras då enbart på information från härstamning och avkommor.
  • Bedömningsdeltagande definieras som egenskap. Detta påverkar mest hingstar som har många avkommor på det viset att om det är låg andel av avkommorna som kommer till bedömning, så sjunker hingstens  BLUP. Detta baseras dock i första skedet enbart på avkommor som är ston, 6 år och äldre. Detta har med stor sannolikhet även följdeffekten att även ston sjunker fortare i BLUP än vad de har gjort tidigare om ingen information om avkommorna tillkommer, och då framförallt de ston som är obedömda.
Läs hela inlägget »

SIF Avel arrangerar avelsrådslag runt om i landet den kommande tiden.
Ämnen:
Uppdaterade avelsmål för islandshästar
Ändringar i domarhandledning för avelsbedömningar
Hingstar i Sverige
Följande datum är planerade och orter är planerade. Observera att specifik placering och tidpunkt är inte ännu fastställt på alla orter. Information om detta kommer ut så fort det är klart.
7 feb. – Emmaboda, Långasjö ridhus kl. 17.30-20.30
9 feb – Östergötland, Stenholmens gårdshotell kl. 17:00-20:00
18 feb – Värmland, Elite Stadshotellet kl. 18:00-21:00
19 feb – Umeå, Scandic Umeå Syd, kl. 18:00-21:00
20 feb – Marma Gård, Marmasalen, kl. 18:00-21:00
5 mars – Helsingborg, Scandic Helsingborg Nord, kl. 18:00-21:00
6 mars – Göteborg, Apple Hotel & Konferens, kl. 18:00-21:00

Läs hela inlägget »

Arkiv

Länkar

-

Senaste nyheter