Om hingstlicenser i Sverige

Hur många hingstar löser licens i Sverige?
De senaste åren har det varit ca 230-260 hingstar som har löst licens i Sverige. Antalet betäckta ston har legat någorlunda stabilt runt 1.200 ston om året. Varje år tillkommer ett antal nya hingstar som uppfyller krav för att lösa obegränsad hingstlicens. De senaste åren har det varit 30-60 nya hingstar som har visats varje år och majoriteten har uppfyllt krav om att lösa hingstlicens. Nya hingstar importeras även eller lånas in från andra länder. Det är med andra ord ingen brist på nytillskott på hingstmarknaden. Efter att gränsen på 7,75 togs bort år 2009 kan vi se att förhållandet mellan betäckta ston och hingstar har gått mot att det blir allt färre ston per hingst, vilket i sin tur leder till sämre lönsamhet för samtliga hingstägare samt att med så pass få avkommor varje år tar det för lång tid tills hingstens nedärvningsförmåga visar sig. I det avseendet är det bra att ha i tanken att sedan 30 år tillbaka får inte hingstar något som heter första klass förr än de har minst 15 bedömda avkommor.

Nya regler om hingstlicenser godkändes av Jordbruksverket den 12 mars 2021, där krav på minst 95 i BLUP för bedömda hingstar infördes. Om den genomsnittliga kvaliteten på avkommorna är under genomsnittet i populationen så innebär det också att hingstens sanna avelsvärde ÄR under genomsnittet. Då BLUP är en prognos på hingstens sanna avelsvärde är det inte orimligt att hingstens BLUP total då också hamnar under medel. Med tanke på antalet nya hingstar som tillkommer varje år så är det också viktigt att några faller bort, för att motverka ett ökande antal verksamma hingstar i förhållande till antalet betäckta ston. Efter korrigeringen i BLUP systemet förra veckan var det totalt 17 hingstar som hade licens förra året som föll under 95 gränsen, medelåldern på dessa hingstar är 19 år. Trots detta är det inte osannolikt att antalet hingstar med licens blir högre i år än förra året. De hingstar som inte uppfyller krav för att lösa en obegränsad betäckningslicens kan fortfarande lösa en gårdshingstlicens, det är med andra ord inte förbjudet att betäcka med dem.   

Är vi på väg mot ökad inavel?
Under en period i tiden var avkommorna efter Hrafn frá Holtsmúla i snitt betydligt bättre än efter andra hingstar, vilket innebär att hans avkommor också blev eftertraktade avelsdjur. Samma gällde den välkända Orri frá Þúfu. Det faktum att de bästa och mest eftertraktade avelsdjuren i populationen härstammar ifrån dessa två hingstar i stor utsträckning är inte en slump, de bidrog helt enkelt med egenskaper som var eftertraktade av uppfödarna, i större utsträckning än andra hingstar. Vi vet att ett stort antal hingstar verkade i aveln under samma tidsperiod som dessa två matadorer, men eftersom deras avkommor var inte lika bra och hade inte egenskaper som var lika eftertraktade, så har deras gener också sakta men säkert försvunnit ifrån populationen. Dessa hingstar har inte hjälpt till att bevara den genetiska variationen i rasen. För att undvika en ökning i inavelsgraden i populationen är det med andra ord väldigt viktigt att uppfödarna har tillgång till flera hingstar som lämnar avkommor med egenskaper som blir eftertraktade på sikt, avkommor som är bättre ridhästar än genomsnittet i populationen. Övriga hingstar kommer inte att bidra till den genetiska variationen på sikt och gör därmed inte heller någon nytta när det kommer till att undvika ökning i inavelsgraden i populationen.

Får SIF Avel göra som de gör?
Förra året mottog Länsstyrelsen i Västra Götaland två anmälningar riktade mot SIF Avel. Följande är referat från Länsstyrelsens kontrollrapport, daterad 2021-04-16:

”En anmälan avser att SIF Avel tar ut för höga avgifter för registrering och utfärdande av hästpass för föl där betäckning ej finns registrerad och där hingsten inte löst betäckningslicens.”

”Den andra anmälan avser att SIF Avel från och med 1 januari 2021 infört nya regler för lösande av betäckningslicens för hingst. De nya reglerna innebär att högre krav ställs på hingstarna för att få lösa licens.””Länsstyrelsen konstaterar att avgifterna i dessa ärenden visserligen är hög, men inte högre än att de kan anses vara motiverade.”

”När det gäller de nya reglerna för lösande av betäckningslicens för hingst, konstaterar Länsstyrelsen att de överensstämmer med den uppdaterade versionen av avelsplanen som godkändes av Jordbruksverket den 12 mars 2021.

”Sammantaget gör Länsstyrelsen bedömningen att inga avvikelser noterats som kräver uppföljning eller fortsatt handläggning.”

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter