Hingstlicenser i Sverige

Med anledning av att Bændasamtök Íslands (den isländska lantbruksorganisationen) och FEIF beslutat att ta bort landskorrigeringen vid uträkning av BLUP, har SIF avels styrelse påbörjat ett arbete med att se över de delar av de nationella reglerna för hingstlicenser som SIF avel råder över.

Arbetet kommer att pågå under hösten och förslag/synpunkter emottages gärna!
Förslag och synpunkter skickas via email till Niclas Dahlqvist: ordforande@sifavel.se

Formulera förslagen så tydligt som möjligt och gör även en s k SWOT-analys, dvs besvara frågorna:

  • Vilka styrkor har ditt förslag?
  • Vilka svagheter?
  • Vilka möjligheter öppnar förslaget upp för?
  • Vilka hot/svårigheter för det med sig?
Tillsammans gör vi islandshästen i Sverige ännu bättre!

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter