NYHETSARKIV

2023 > 03

De tre högst bedömda hästarna i varje åldersklass kommer bli inbjudna att delta på Svenska Avelsmästerskapen som genomförs 7-8 juli i samband med sport SM i Norrköping nu i år för att tävla om titeln svensk mästare i respektive åldersklass. Inbjudan kommer skickas ut till samtliga hästägare i början på vecka 25, efter avelsbedömningen på Axevalla som är dagarna 16-18 juni. Hästägare får en kort tid på sig att svara då erbjudandet går till nästa häst på listan ifall någon av de tre högsta inte kommer. Berättigade hästar är samtliga svenskägda hästar som har visats på någon av årets redan genomförda bedömningar. 

Tävlingen om SM guldet i avelsklasser kommer genomföras under fredagkvällen för stona och lördagkvällen för hingstarna.

Upplägg:
Alla tre hästarna i varje åldersklass visas samtidigt, med samma upplägg som en öppen bedömning på en ordinarie avelsbedömning, dvs. 6 streckor på passbanan. Utgångspunkten i bedömningen är de siffror som hästen har fått i sin tidigare bedömning men alla poäng är öppna, dvs. kan både höjas och sänkas. Det är obligatoriskt för alla hästar att visa både tölt och trav och om de har fått 7,5 eller högre för pass är det även obligatoriskt att visa passen.

Om en obligatorisk gångart inte visas kommer poängen hästen kom in med för den gångarten sänkas automatiskt med 0,5. Visning av galopp, sakta galopp och skritt är valfritt.

Regler om skoning och utrustning kommer vara samma som vid ordinarie avelsbedömningar och kontrolleras efter genomförd visning.

Domare kommer vara två tidigare avelsledare på Island: Guðlaugur Antonsson och Þorvaldur Kristjánsson.

Eftersom upplägget skiljer sig ifrån en ordinarie avelsbedömning kommer resultatet inte registreras i WorldFengur. 

Läs hela inlägget »

Under 2022 bjöd SIF avel in till dialog och diskussion om hingstar och hingstlicenser efter att Bændasamtök Íslands (den isländska lantbruksorganisationen) och FEIF beslutat att ta bort landskorrigeringen vid uträkning av BLUP.
Som steg ett erbjöds intresserade att delge sina tankar genom att tydligt formulera förslag så tydligt som möjligt och gör även en s k SWOT-analys, dvs besvara frågorna nedan:
 

  • Vilka styrkor har ditt förslag?
  • Vilka svagheter?
  • Vilka möjligheter öppnar förslaget upp för?
  • Vilka hot/svårigheter för det med sig?

I steg två presenterades de olika förslag på SIF  och SIF Avels höstmöte. De inkomna underlagen blev underlaget till höstmötets workshop.
 
Sammantaget framträder tre tydliga delar i underlagen som inkommit:

  1. Att sänka kraven för att kunna lösa hingstlicens i Sverige. Andemeningen är att fler hingstar skall kunna användas i svensk avel.
  2. Att höja kraven för att kunna lösa hingstlicens i Sverige. Andemeningen är att färre hingstar skall användas i avel för att höja kvaliteten och strävan mot avelsmålen.
  3. Att behålla kraven som de är eftersom nuvarande krav för att få lösa hingstlicens anses rimliga.

Summeringen är att nuvarande regler för att lösa hingstlicens anses som rimliga för att gemensamt sträva mot de uppsatta avelsmålen.
Under nästa styrelsemöte för SIF Avel klubbades så beslutet att bibehålla reglerna för hingstlicenser för 2023.
 
Vi i SIF Avels styrelse tackar för allas engagemang i frågan och kommer i dessa frågor i framtiden försätta hålla ett öppet samtalsklimat och gemensamt arbeta fram underlag för beslut.
 
Tillsammans gör vi islandshästen i Sverige ännu bättre!

Läs hela inlägget »

Arkiv

Länkar

-

Senaste nyheter