NYHETSARKIV

2021 > 04

 • Avelsbedömningarna år 2021 är tillgängliga för yrkesverksamma inom islandshästsektorn.
 • Bedömningsplatsen är en strikt arbetsplats.
 • Endast yrkesverksamma ryttare och anställda hästskötare får befinna sig på arbetsplatsen.
 • Ingen med sjukdomssymptom får komma till bedömningsplatsen.
 • Ingen publik och inga barn över ett (1) års ålder tillåts på bedömningsplatsen.
 • Personer med kända riskfaktorer bör undvika att komma.
 • Antalet hästskötare/medhjälpare kommer att begränsas utifrån anmälda hästar per ryttare.
 • Alla måste hålla social distans både inomhus och utomhus.
 • Deltagare bör så långt möjligt hålla sig inom ”sitt” stall eller utomhus.
 • Noggrann handhygien är mycket viktig.
 • Namnen på medföljande hästskötare ska meddelas senast två dagar innan första bedömningsdagen.
 • Hästskötare och annan personal skall vara lägst 18 år gamla.
 • Bedömningsansvarig anvisar stallplats.
 • Personer som vistas på bedömningsplatsen utan att vara anmälda som personal eller hästskötare kommer att avvisas och det kan även leda till påföljd. Se nedan angående överträdelse.
 • Transportörer tillåts uppehålla sig på bedömningsplatsen under den begränsade tidsrymd som krävs för att lämna eller hämta hästar.
 • Vid ankomst och hämtning av hästarna kan fler personer hjälpa till än de som anmälts. Dessa medhjälpare får lasta av eller på, men skall lämna bedömningsplatsen omedelbart efter avlastning/lastning.
 • Personer som befinner sig på bedömningsplatsen och anser sig utföra sitt yrke har själva ansvar för att intyga sin yrkesverksamhet vid kontroll. Detta kan göras genom uppvisande av F-skattsedel eller anställningsavtal.
 • Överträdelse kan enligt SIF Avels interna regler ge påföljder som tillrättavisning eller avstängning från stiftelsens evenemang, dvs i detta fall avelsbedömning. Avstängning kan gälla från ett halvt år till högst två år, dvs minst resten av bedömningssäsongen.
Läs hela inlägget »

SIF Avel följer Folkhälsomyndighetens råd och regeringens restriktioner, samt har bedömt riskerna i enlighet med Folkhälsomyndighetens riskbedömningsdokument. Vi arbetar proaktivt för att minska riskerna för smittspridning. För att kunna genomföra avelsbedömningar i år så måste platserna där bedömningarna äger rum betraktas som strikta arbetsplatser, där endast de som har en arbetsuppgift att sköta får uppehålla sig. Årets bedömningar kommer att filmas, som föregående år, och finnas tillgängliga på Hestur mot en kostnad. SIF Avels styrelse har beslutat att nedanstående regler ska gälla.
 
Följande gäller:

 • Ingen publik tillåts.
 • Anläggningen där avelsbedömning hålls är en strikt arbetsplats där endast yrkesverksam personal tillåts. Yrkesverksam personal är personer som erhåller arvode, bedriver beskattningsbar verksamhet eller har en löneanställning. Till dessa räknas:
  • Funktionärer och domare.
  • Tränare/ryttare.
  • Anställda hästskötare.
  • Transportörer.
 • Antalet medföljande hästskötare kommer att begränsas i proportion till anmälda hästar.
 • Medföljande hästskötare ska ha ett anställningsförhållande och vara juridiskt ansvarig för sin egen person, dvs vara minst 18 år gammal.

De som redan har anmält till bedömning med visare som inte uppfyller kraven om yrkesverksamhet kan kontakta avelsledare@sifavel.se för återbetalning av anmälningsavgiften.
Läs hela inlägget »

Arkiv

Länkar

-

Senaste nyheter