Sammanfattning från höstens arbete kring avel och hingstlicenser.

Under 2022 bjöd SIF avel in till dialog och diskussion om hingstar och hingstlicenser efter att Bændasamtök Íslands (den isländska lantbruksorganisationen) och FEIF beslutat att ta bort landskorrigeringen vid uträkning av BLUP.
Som steg ett erbjöds intresserade att delge sina tankar genom att tydligt formulera förslag så tydligt som möjligt och gör även en s k SWOT-analys, dvs besvara frågorna nedan:
 

  • Vilka styrkor har ditt förslag?
  • Vilka svagheter?
  • Vilka möjligheter öppnar förslaget upp för?
  • Vilka hot/svårigheter för det med sig?

I steg två presenterades de olika förslag på SIF  och SIF Avels höstmöte. De inkomna underlagen blev underlaget till höstmötets workshop.
 
Sammantaget framträder tre tydliga delar i underlagen som inkommit:

  1. Att sänka kraven för att kunna lösa hingstlicens i Sverige. Andemeningen är att fler hingstar skall kunna användas i svensk avel.
  2. Att höja kraven för att kunna lösa hingstlicens i Sverige. Andemeningen är att färre hingstar skall användas i avel för att höja kvaliteten och strävan mot avelsmålen.
  3. Att behålla kraven som de är eftersom nuvarande krav för att få lösa hingstlicens anses rimliga.

Summeringen är att nuvarande regler för att lösa hingstlicens anses som rimliga för att gemensamt sträva mot de uppsatta avelsmålen.
Under nästa styrelsemöte för SIF Avel klubbades så beslutet att bibehålla reglerna för hingstlicenser för 2023.
 
Vi i SIF Avels styrelse tackar för allas engagemang i frågan och kommer i dessa frågor i framtiden försätta hålla ett öppet samtalsklimat och gemensamt arbeta fram underlag för beslut.
 
Tillsammans gör vi islandshästen i Sverige ännu bättre!

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter