Ändrade hingstlicenser från och med 2021

SIF Avel har under hösten och vintern genomfört ett antal Avelsrådslag i olika delar av landet. Avelsrådslagen har behandlat de kommande ändringarna i bedömningssystemet och i BLUP. Det har funnits möjlighet att diskutera de föreslagna ändringarna.

I januari beslutade den internationella organisationen dvs FEIF, att dessa förändringar i bedömningssystemet och i BLUP skall gälla från och med i år.

Vid den senaste större förändringen av BLUP 2004, blev det en ”devalvering” dvs det blev en sänkning av många hästars BLUP och detta kommer även att hända denna gång, men det kommer även att finnas hästar som behåller sin BLUP. På WorldFengur kommer snart den nya BLUP-beräkningen publiceras.

SIF Avel beslutar om nedanstående ändringar och dessa ändringar kommer att gälla från och med 2021. I år (2020) gäller fortfarande nuvarande regler som finns under Avelsplan för islandshästar i Sverige, se här. Unghingstar med 115–119 har för närvarande möjlighet att betäcka maximalt 10 ston, men i år kommer hingstar med minst 115 i BLUP att ges dispens för betäckning av ett obegränsat antal ston.

För samtliga hingstar gäller fortsatt krav på DNA härstamningskontroll mot både moder och fader. Obedömda hingstar behöver uppvisa veterinärintyg inklusive mätning av testiklar. Samtliga hingstar 5 år och äldre måste ha ett grönt S (ej spatt) registrerat i WorldFengur.

Hingstlicenser från och med 2021:

BLUP licens för hingstar 2-4 år:
Minst 115 i BLUP (BLUP total, antingen med eller utan pass). Gäller för obegränsat antal ston.

Betäckningslicens för hingstar 4 år och äldre:
Totalbedömd och med minst 95 i BLUP (BLUP total, antingen med eller utan pass). Gäller för obegränsat antal ston.

Andra hingstar kan fortsatt lösa gårdshingstlicens som tills vidare är oförändrad, den gäller för 1 sto med identiska ägarförhållanden som hingsten.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter