Anmälan till bedömningarna är öppen i Hestur

Det är just nu många som frågar hur det blir med avelsbedömningarna i år och det är lämpligt att förtydliga hur det ligger till.

Vi kommer givetvis att följa myndigheternas rekommendationer och behöver vidta åtgärder för att begränsa möjligheten till smittspridning och undvika att riskera deltagarnas och personalens hälsa. Bedömningarna kommer att arrangeras utan publik, med en begränsning på antalet visare och även hästskötare. Ryttare som har flera hästar anmälda kommer ha företräde ifall det är för många ryttare anmälda och troligtvis blir antalet hästskötare begränsat till 1 per 5 hästar (visare med 1-5 hästar får ha en hästskötare, 6-10 hästar får ha två osv.).
Alla bedömningar kommer att filmas, så att det kommer finnas film på alla hästar som bedöms under året. Under exteriörbedömningen fortsätter vi som tidigare med att fotografera varje häst när den står framför domarna och lägga ut på facebooksidan ”Avelsbedömningar i Sverige”.
Endast de som krävs för att genomföra bedömningarna får befinna sig på bedömningsplatsen, dvs. bedömningspersonalen (6 personer), visare, hästskötare och banpersonal. Barn under 13 års ålder får inte finnas på bedömningsplatsen. Socialt umgänge på bedömningsplatsen ska minimeras. Ytterligare riktlinjer kommer att utfärdas när bedömningarna börjar närma sig i tid.
Hur mycket vi behöver begränsa antalet deltagare och hur strikta åtgärder vi behöver vidta för att kunna genomföra bedömningarna avgörs av hur läget är i landet vid den tidpunkten.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter