Information till tränare/ryttare och hästskötare inför avelsbedömningar 2021

 • Avelsbedömningarna år 2021 är tillgängliga för yrkesverksamma inom islandshästsektorn.
 • Bedömningsplatsen är en strikt arbetsplats.
 • Endast yrkesverksamma ryttare och anställda hästskötare får befinna sig på arbetsplatsen.
 • Ingen med sjukdomssymptom får komma till bedömningsplatsen.
 • Ingen publik och inga barn över ett (1) års ålder tillåts på bedömningsplatsen.
 • Personer med kända riskfaktorer bör undvika att komma.
 • Antalet hästskötare/medhjälpare kommer att begränsas utifrån anmälda hästar per ryttare.
 • Alla måste hålla social distans både inomhus och utomhus.
 • Deltagare bör så långt möjligt hålla sig inom ”sitt” stall eller utomhus.
 • Noggrann handhygien är mycket viktig.
 • Namnen på medföljande hästskötare ska meddelas senast två dagar innan första bedömningsdagen.
 • Hästskötare och annan personal skall vara lägst 18 år gamla.
 • Bedömningsansvarig anvisar stallplats.
 • Personer som vistas på bedömningsplatsen utan att vara anmälda som personal eller hästskötare kommer att avvisas och det kan även leda till påföljd. Se nedan angående överträdelse.
 • Transportörer tillåts uppehålla sig på bedömningsplatsen under den begränsade tidsrymd som krävs för att lämna eller hämta hästar.
 • Vid ankomst och hämtning av hästarna kan fler personer hjälpa till än de som anmälts. Dessa medhjälpare får lasta av eller på, men skall lämna bedömningsplatsen omedelbart efter avlastning/lastning.
 • Personer som befinner sig på bedömningsplatsen och anser sig utföra sitt yrke har själva ansvar för att intyga sin yrkesverksamhet vid kontroll. Detta kan göras genom uppvisande av F-skattsedel eller anställningsavtal.
 • Överträdelse kan enligt SIF Avels interna regler ge påföljder som tillrättavisning eller avstängning från stiftelsens evenemang, dvs i detta fall avelsbedömning. Avstängning kan gälla från ett halvt år till högst två år, dvs minst resten av bedömningssäsongen.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter