Information inför årets bedömningssäsong

FEIF avelsdomarkommitté har skickat ut informationsbrev inför året bedömningssäsong.
Samtliga 28 aktiva avelsdomare har under vintern varit aktiva i flera tränings seminarier och online möten. Som resultat av det som diskuterades där är det några punkter som kan behöva klargöras innan bedömningarna drar igång.

I den uppdaterade domarhandledningen ligger det ökad fokus på mätningen av hästarna vid bedömning av exteriör. Egenskaperna hals, manke och bog, rygg och kors samt proportioner är även alltid öppna under ridbedömningen så att egenskapernas funktionalitet kan reflekteras i bedömningen, och gäller detta för alla hästar som kommer till totalbedömning oavsett om domarna sätter en pil på egenskapen eller inte. Det kan också nämnas att poängen 9,0 är högsta möjliga poäng för hals, manke och bog om hästen inte visas riden.

Det har tillkommit regler om nosgrimmans åtspänning. Detta är i grunden samma regler som gäller i sporten, dvs. att det måste finnas minst 1,5 cm avstånd från näsbenet och nosremmen på en vanlig nosgrimma och 1,0 cm på en engelsk nosgrimma. Detta mäts med ett särskilt instrument som redan har använts ett tag i samma tillgång i sporten.

Ryttare är inte tillåtna att ändra något på nosgrimman före utrustningskontrollen. Första gången det händer en ryttare på en bedömning att nosgrimman är för hårt åtspänd får ryttaren en varning. Andra gången det händer samma ryttare på samma bedömning får ryttaren en officiell varning och bedömningen registreras inte, alternativt att eventuella höjningar uteblir om det sker på den öppna bedömningen.

Angående det nytillkomna kravet på lös tygel i tölt för de högsta poängen (9,0 eller högre) så finns det några saker som behöver klargöras.

  • För att få 9,0 eller högre för tölt måste hästen, enligt den nya domarhandledningen, vara välbalanserad och bära sig själv. Detta innebär helt enkelt att hästens balans och kroppshållning inte är framtvingat av ryttarens händer.
  • Detta är anledningen till de nya kraven om att ryttaren ska lossa på tygeln några sekunder i tölt för att visa att hästen bär sig själv för att hästen ska kunna få 9,0 för tölt. Vad som händer de första sekunderna efter att tygeln lossar ger värdefull information om hästens balans och bärighet. Observera att detta måste ske på 100 meters sträckan i mitten på banan så att det är väl synligt för domarna.
  • Om hästen är i god balans och bär sig själv kommer hästens balans och kroppshållning inte ändras märkvärt de första sekunderna efter att tygeln lossar. Hur hästen bär upp huvudet, halsen och ryggen förblir oförändrat.
  • Det är INTE krav att visa tölt på lös tygel någon längre sträcka.
  • När tölt visas på lös tygel är det fortfarande kvaliteten på gångarten som bedöms, dvs. takt, steglängd, rörelser, smidighet, kroppshållning osv. För att lös tygel i tölt ska hjälpa till för att få poängen 9,0 så behöver kvaliteten på tölten vara för 9,0 även under tiden som tygeln är lös.  
  • Att lätta på tygeln och ta upp tygelkontakt igen kan även ge domarna med värdefull information om hästens ridbarhet.

Det är rätt att även påminna om andra krav som tillkom 2020. För att hästen ska kunna få 9,0 eller högre för sakta tölt så måste denna visas från skritt. Där är det inte själva övergången som bedöms, men det ger värdefull information om hästens anlag för bärighet att se den gå in i sakta tölt från skritt istället för att se den sakta tölten efter en nedtagning från högre tempo. Övergången från skritt bör ske inom 150 meters sträckan i mitten på banan för att vara väl synlig för domarna.
För att erhålla 9,0 eller högre för trav måste den visas både i långsamt/mellantempo och upp till ett högt tempo.
Det är även bra att påminna om att för fyraåriga hästar krävs endast att de springer i de snabba gångarterna pass och snabb galopp för 75 meter för att erhålla full poäng.
Brevet från FEIF domarkommittén hittar du i sin helhet här.
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter